12 spørsmål om lyd knyttet til avløpsrør

Lyd og isolering er et sammensatt tema og kan i mange tilfeller være opphavet til flere problemstillinger. Det er mye man skal tenke på både før, under og etter installasjon av avløpssystemer for å sikre at installasjonen overholder lydkravene.  Vi har samlet noen spørsmål og svar som kan være til hjelp i avløpsprosjektet, slik at man ikke ender opp med å måtte skifte ut rørene eller iverksette bygningsmessige tiltak etter installasjon. 

 

1. Hva er viktig ved valg av avløpsrør?

Når avløpsrør skal velges ut er det viktig at de overholder kravene til støyforurensning i henhold til grenseverdiene i bygningsforskriftene TEK 17 og NS 8175. For å dokumentere rørsystemets egenskaper, tester Wavin sine rørsystemer hos Frauenhofer-instituttet i Tyskland.

2. Hvorfor kommer det lyd fra avløpsrørene?

Den vanligste årsaken til lyd fra avløpsrør er at vann kolliderer med rørveggen, for eksempel ved toalettutspyling eller tømming av badekar. Lyd kan også oppstå når vann og luft passerer hverandre, når avløpsvannet endrer retning i et grenrør eller når vannet passerer en reduksjon.  

3.
Hvordan forplanter lyden i avløpsrørene seg?
Lyden man hører fra avløpsrørene forplanter seg gjennom vann, rørvegger, fester til bygningskonstruksjoner, lydutstråling fra tilstøtende bygningskonstruksjoner og ved lydutstråling fra avløpsrør.

4. Hva er strukturlyd?

Strukturlyd er lyd som spres via konstruksjoner. Lyden forplanter seg fra røret via klammer til konstruksjonen. Strukturlyden kan dempes gjennom materialets elastisitet, samt isolering i rørfester og gjennomføringer.

5. Hva er luftlyd?

Luftlyd er lyd som spres via luft. Dette er lyden du hører når du står i rommet røret er installert, og kan dempes gjennom bygningsmessige tiltak.

6. Hvorfor skiller man mellom strukturlyd og luftlyd?

Lyden fra avløpsrørene er målt i et testmiljø med spesifikke materialer i bygningskonsentrasjonen. Derfor kan ikke resultatene fra Fraunhofer-rapporten brukes som en indikator for strukturlyden i alle mulige bygningskonstruksjoner. Strukturbåren støy vil endres ved forskjellige konstruksjoner og materialvalg. Luftbåren lyd er enklere å håndtere og kan som oftest løses ved bygningsmessige tiltak.

7. Hvordan beregner man støydemping?

Når man vet hva luftlyden til avløpsrøret er, er det mulig å beregne hvordan man kan redusere lyden gjennom bygningsmessige tiltak. Wavin Asto har for eksempel en luftlyd på 48 dB(A) ved en volumstrøm på 2,0 liter/sek. For å redusere luftlyden slik at den oppfyller kravet til beboelsesrom på 32 dB(A) kan man for eksempel installere røret bak en gipsplate på 13 mm som reduserer luftlyden med 20 dB (A). 
Les mer om dette her: Slik tilfredsstiller du lydkrav i avløpsinstallasjoner

8. Hvordan kan lyden reduseres ytterligere?

Lyden fra avløpsrørene kan også reduseres på andre måter. Noen mulige løsninger er å redusere vannstrømmen dersom dette er mulig, redusere vannets hastighet eller bruke små retningsendringer. Man kan også bruke støydempende klammer, klamre røret til de tyngste konstruksjonene, eller redusere antall klamre, så lenge dette overholder krav til angitte klammeravstander.

9. Hva er avgjørende for hvor lyddempende avløpsrør er i seg selv?

Godstykkelsen og materialsammensetningen i rørene spiller en stor rolle for hvor lyddempende avløpsrørene er. Wavin Asto er for eksempel produsert i mineralforsterket PP. Dette gjør at rørsystemet innehar de fordelene et tradisjonelt PP avløpssystem har, i tillegg til å ha meget gode støydempende egenskaper.  

10. Hvilke forhold kan man påvirke for å redusere det nåværende lydnivået?

For å sikre at installasjonen overholder lydkravene er det visse forhold man kan påvirke: type rørsystem, type rørfester, materialvalg til sjaktens veggkledning, materialvalg til nedsenket tak, montering av lydabsorberende isolering i sjakt og bruk av lydisolerende materiale. 

11. Hvilke forhold er gitt på forhånd og kan ikke påvirkes for å overholde lydkravene?

De forholdene man ikke har innvirkning på, og derfor må innhente opplysninger om på forhånd er: vekten av bærende veggkonstruksjoner, størrelsen på sjakten, dimensjonerende vannmengde, fallhøyde på rørstamme og romstørrelse. 

 

12. vilke produktsystemer for innvendige avløp leverer Wavin?

  • Wafix PP er Wavins standardrør uten særskilt støydemping. Den passer godt i boliger, i kjellere i boligblokker, der avløpsinstallasjonen isoleres eller på steder der avløpsinstallasjonen monteres i etasjeskillet.
  • Wavin SiTech+ benyttes i bygninger som er ekstra følsomme for støy. Den er derfor velegnet i boliger, sykehus, hoteller, kontorer, pleiehjem og biblioteker.
  • Wavin Asto er det mest støydempende avløpsrøret til Wavin. Med sine ekstra gode støydempende egenskaper passer det godt i bygninger med strenge krav til et lavt støynivå, som boligblokker, pleiehjem, sykehus, kontorer og hoteller. Wavin Asto produseres i en lys farge, slik at det er velegnet for installasjon på synlige steder.

 

Wavin bistår med grundig lydberegning

Wavin er en komplett teknisk VVS-leverandør og er spesialister på planlegging av avløpssystemer med høye krav til støyreduksjon. Vi kan bistå med grundig lydberegning av avløpssystemer og tilbyr totalpakker med produkter og tjenester til et stort utvalg produkter. Ta gjerne kontakt med vår tekniske kundestøtte for råd og veiledning. 
I tillegg gir Wavin deg gratis adgang til komplette  BIM Revit pakker for alle våre avløpssystem.  Disse kan du laste ned ved å registrere deg her!