Prosjektering og beregning

Intesio prosjektering er skreddersydd for å møte dine spesifikke mål og betingelser. Wavin vil sikre at all planlegging og miljøkrav blir fullt ut respektert. Vi vil for eksempel holde utslippsnivået innenfor avtalte rammer for å minimere flomrisiko.

Utformingen vil også sikre de mest kostnadseffektive produktkombinasjoner, møte alle krav til ytelse uten kostbare overprosjekteringer. Utformingen vil også ta hensyn til behovet for å minimere løpende vedlikehold og støtte.

Vi vil også teste foreslått design grundig ved bruk av avansert simulerings verktøy, for å sikre egnethet, under de mest ekstreme forhold: 

  • Ikke bare trenger du å være trygg på at din Intesio design vil håndtere de forventede hydrauliske volumer. Du må være sikker på at vannkvaliteten tilfredsstiller akseptable standarder også 
  • Vår test- og simueringsprogram sikrer også at designet oppfyller alle krav til stress- og last, både trafikkbærende og ikke-trafikkbærende miljøer.