Bygg bedre og mer motstandsdyktige byer

Når byene vokser og blir utsatt for følgene av klimaendringer, må løsningene være smartere og mer samstemte for håndtere 5 store utfordringer:

Oversvømmelse, tørke, varmepåkjenning,  grunnvannsreduksjon og forurensing av overvann

Dette klarer vi ikke alene. Derfor jobber vi tett sammen med byplanleggere, arkitekter, ingeniører og mange andre. 


Vårt perspektiv

Kjempe mot de fem utfordringene gitt av klimaendringen

I fremtiden, vil ikke langsiktige løsninger for overvannshåndtering handle bare om effektiv kontroll av regn - oppbevaring og gjenbruk av vann til tørkeperioder og for å avhjelpe økende vannbehov som oppstår av urbanisering vil være nøkkelen til at grønnere byer kan trives. 

Små handlinger kan gjøre stor forskjell

Gjør gjenbruk av regnvann mulig
I mange land gjør lovreguleringer at regnvannstanker som er installert som buffer mot oversvømmelse er tomme 95% av tiden. Mesteparten av vannet slippes ut i kloakknettet først etter kraftig regn. Hvis vi bruker tilgjengelig teologi, kan vi gjenbruke dette vannet for å holde bymiljøene grørre, og infiltrere det tilbake til grunnen for å opprettholde grunnvannsnivået.

Unngå overrenning til kloakk ved kraftig nedbør
Digitale verktøy som sensorer gjør planlagt vedlikehold enklere. Sammen med forbedret produktdesign kan dette beskytte byens kloakkrør mot å gå tett. Sensorer overvåker og sikrer rensing kun når det er nødvendig - dette sparer penger og ressurser.   Kummer med filtre beskytter avløpene fra å tette seg som følge av søppel og planteavfall. 

Beskytter trær 
Mer enn noen gang trenger byene våre trær for å gi skygge, motvirke hete og gi trivsel.  Og med økt trafikk, og mer asfaltbelagte områder og forurensning har trærne vanskelige vilkår. Vi kan hjelpe med enkle løsninger - som rotkasser som gir tærne luft til å puste og som samler vann til tørre perioder.

Menneskene får det til å skje

Pionerer innenfor bærekraft, som Sacha Stopl, direktør for Innovation for Future-Proof Assets Program i Amsterdam leder kampen for mere klimarobuste byer.  Et område av gangen, by for by. "Vi må fremtidssikre våre aktiva og skape nye standarder. Derfor spør jeg: Hvordan bygger jeg løsnigner som varer - på tross av urbanisering,  knapphet på råmateriale, klimaendringer og digitalisering?  Alt dette vil skje i løpet av tiden jeg selv blir avskrevet! Jeg bygger for 30 år fremover, det vil si 2050! Når vi kommer dit, lever vi i en helt ny verden der vi er klimatilpasset, karbonnøytrale, fremtidssikre, sirkulære og smarte."

Les hele artikkelen her

Skape bedre løsninger

Tree Tank

Grønne byer er klimarobuste byer

Vår nye Q-Bic Plus Tree Tank løsning lar trærne trives og forhindrer at røttene ødelegger vei og beleggning. Det gjør den ved å skape ideelle forhold for rotvekst, med nødvendige mineraler, vann og luft.

Les mer om TreeTank

Stormharvester

Intelligent sensorteknologi for håndtering av regnvann

Ved å kombinere Q-Bic Plus med Storm Harvester, optimaliserer du gjenbruk av overvann og hindrer flom på grunn av regn. StormHarvester gjør det også mulig å benytte infiltrasjon under alle forhold. Det betyr, at du bare trenger et basseng for å fylle flere behov. Dermed sparer du masse plass!

Stormharvester