Bedre sanitet og hygiene

De utdaterte kloakkanleggene er overbelastet av urbanisering og befolkningsvekst. Dette setter vår trygghet og helse i fare. Våre byer trenger varige løsninger for avløp med færre lekkasjer, som ikke tetter seg og som har bedre muligheter for overvåking av helserisiko. Vår fremtid avhenger av det. 

 

Vårt perspektiv

Ikke mer "business as usual"

Beregning og reparasjon av kloakkanlegg har en tendens til å foregå på tradisjonelt og til dels reaksjonært vis.  Forståelig, siden det kan medføre massive investeringer og store konsekvenser for en bys infrastruktur.  Men, vi kan ikke fortsette med kortsiktige løsninger. Vi må tenke nytt.

Moderne hodepiner

Urbanisering skaper økt press på våre avløpssystemer. Med våtservietter, mengden toalettpapir og annet avfall som ikke er beregnet for å håndteres av kloakken. Sammen med giantiske fett- og oljemengder  tetter dette avløpsrørene og gjør at pumper og andre bevegelige komponenter hindres.  Bedre bruk av teknologi, som overvåking og planlagt vedlikehold kan forhindre at kloakken tetter seg.

La oss gi kloakken nytt liv

Gamle kloakkrør som lekker og eroderer øker risikoen for forurenset grunnvann. Det er en enorm oppgave å utbedre disse på en kostnadseffektiv måte.  Her trengs et lantidsholdbart alternativ til tradisjonelle rør. 

Nye plastløsninger er mer fleksible og mindre utsatt for brudd og lekkasjer, samtidig som de kan formes og legges inn i eksisterende rør uten at man må grave opp hele bydeler. Men, å endre folks oppfatning om utskifting av rør krever opplæring, endret politikk og mange ganger endrede holdninger.  

Menneskene får ting til å skje

Fremsynte mennesker som Ariel Stern, CEO og medstifter av Ayyeka Technologies, Israel, tilbyr neste generasjon IoT og løsninger for fjernovervåking som gjør det mulig å danne cyber-sikre, smarte infrastrukturnett, for å avhjele utfordringer som kloakkhåndtering.

"Smarte løsninger for overvåking av avløp  forhindrer forurensing og dyre lekkasjer som kan være skadelige for sikkerhet og folkehelse. For eksempel ved å registrere korrossive gasser før de ødelegger infrastruktur, notere mangler ved pumper eller registrere andre alarmer". 

Les  hele artikkelen her                          

Bedre løsninger

Fordeler og ulemper ved å separere overvann og avløp

Spørsmålet om vedlikehold og mulig adskillelse av overvann og avløp er et gjentagene punkt i diskusjonen om  klimaendringene med hyppigere styrtregn, og hvordan dette påvirker ledningseiere. Vil du være med i dialogen?

Les mer