Kan vi få bygningen til å yte bedre?

Når du starter et nytt prosjekt, kan det være en utfordring å ta høyde for alle behov. Det samme gjelder alle endringene som kommer underveis. Spesifikasjonene kan endre seg, og  begrensninger som tid, kost og varetilgang kan føre til dårligere installasjoner.  Dessverre leverer derfor ikke alle av dagens bygninger som forventet. 

Hva om du kunne forutse en bedre ytelse av bygget gjennom hele verdikjeden? Gjennom forbedret digital modellering kan vi forutse tids- og ressursbehov gjennom hele byggeprosessen, forbedre design og levere varige løsninger til et bedre liv i byene.

 

Vårt perspektiv

Hvordan vi ser på bedre bygningsfunksjon 

Hva betyr egentlig bedre bygningsfunksjon?  For Wavin betyr det å bidra til effektive byggeprosesser ved hjelp av BIM, og prefabrikasjon av løsninger som f.eks skreddersydd gulvvarme. I tillegg, vi leverer økt livskvalitet gjennom energieffektiv oppvarming, kjøling, ventilasjon og støydemping.

Byggets faktiske ytelse

BIM designet for virkeligheten
Overraskende nok, kan mange nåværende modelleringsverktøy la deg designe noe som faktisk ikke kan produseres eller installeres.   F.eksempel, et rør i en uegnet vinkel. Dårlig softwaredesign som dette fører til endringer i siste liten, feil, forsinkelser og kostnadsoverskridelser.  Wavins BIM løsning har 100% nøyaktig installasjonsmodellering av et rørsystem.

Gulvvarme gir høyere energieffektivitet 
Når bygningene står bak 40% av verdens energiforbruk er det på tide å finne de mest energieffektive løsningene som gir mennesker den livskvaliteten de vil ha.   Gulvarme fordeler varmen jevnere, reduserer energiforbruk og er en enkel måte å optimalisere byggets energiytelse.

Menneskene får det til å skje

Nå, mer enn noen gang er arkitektens bidrag til å levere innovative, varige bygg i samarbeid med andre aktører avgjørende. Arktitekter som Duzan Doepel og hans firma DoepelStrijkers forstår dette fullt ut.   Hans team av innovative arkitekter tegner miljøer som støtter robust livsførsel, helse og velvære samtidig som de ser på byggets livssyklus for å redusere energiforbruk og karbonutslipp. 

I Rotterdam er landemerket "Windwheel" en vertikal solpark/vindmølle som høster og vind- og solenergi. Bygget er utstyrt med et sirkulært vannsystem som fanger regnvannet for å vanne planter, spyle toalett og skille ut varme, næringsstoffer og fosfater fra avløpsvann.  Byggets smarte overflate gir en passiv energisone, som gir bygget en naturlig ventilasjon. 

Les artikkelen her

Løsninger for bedre bygg-ytelse

BIM

Building Information Modelling (BIM) endrer måten vi designer og konstruerer. Wavin bidrar til utvikling innen vår industri, ved at vi har utviklet Revit innholdspakker med integrert intelligent assistanse. 

BIM Senter

Sentio

Sentio gir deg smartere gulvvarme og kjøling med fokus på enkel installasjon og bruk, kombinert med Wavins kvalitet og pålitelighet.

Wavin Sentio