Telekom

Etterspørselen etter høyhastighets fiberdata-nettverk er høy. Effektive kabelrør beskytter ledninger og gjør det lettere å utvide nettverket, og dermed redusere både kostnader og problemer med endringer.

Installasjonsrør

Wavin sine installasjonsrør egner seg utmerket for innendørs installasjoner i boliger eller næringsbygg. Når du skal installere glasfiberkabler innendørs, har du behov for en tilpasningsvennlig nettverkstruktur. Det er også avgjørende at alle krav i brannsikkerhetsregler oppfylles.

Les mer

Micro

Tilkopling av sluttkunde for internett, telefon og TV, skal utføres raskt og kostnadseffektivt. Smarte konsepter dekker dagens behov og gir deg en fremtidsrettet løsning.

Les mer

Stamnett/Backbone

Stamnettet benyttes ofte for å betegne den delen av et telenett der hovedsentralene er koblet sammen via overføringssystemer med høy kapasitet. Samtidige signaler fra mange telefon- eller datasamtaler (sesjoner) som er i gang formidles parallelt via dette nettet.

Les mer