Oljeutskillere

En olje- og bensinutskiller installeres for å forhindre utslipp av uønskede partikler som olje og bensin i spill- og overvannsledninger. Partiklene kan forstyrre den biologiske prosessesen i renseanlegg, eller havne i sjøer, vassdrag og jordsmonn.

Beklager, noe gikk galt.

Nedlasting

Systeminformasjon

Effektivt system

Oljeutskillersystemet består av et sandfang, en utskillerdel og en prøvetakingskum. I sandfanget renses vandet, så sand og slam synker til bunnen. I utskilleren filtreres den uønskede oljen, mens prøvetakingskummen installeres slik at prøver kan tas for analyse.

Fleksibelt system

Vi har olje og bensinutskillere i alle størrelser i klasse I og II, kombiutskillere med innebygd sandfang, by-pass utskillere og by-pass systemer systemer. I sortimentet finnes utskillere for alle behov, med og uten kjøresterke toppløsninger, samt resten av Wavin sitt sortiment av rør, kummer og toppløsninger etc.

Enkel håndtering

Vi produserer olje og bensinutskillerne i glassfiber og plast, noe som gjør dem enkle å håndtere. Dette sparer tid og plass i installasjonsfasen. Alarmer er inkludert i leveransen. Produktene er i samsvar med gjeldende krav og spesifikasjoner.

Vil du vite mer?

Vi vedlegger alltid en installasjonsveiledning i leveransen, og du kan også finne dem under produktene sammen med diverse godkjennelser. På wavin.no kan du dessuten selv beregne og dimensjonere størrelsen på ditt nye anlegg.