Spillvann

Wavin er opptatt av kvaliteten på drikkevann. Drikkevann er den mest verdifulle av alle våre naturressurser. Vårt brede utvalg av rørsystemer oppfyller de høyeste standarder til sikkerhet og hygiene.

Trykkavløp

Når spillevannsledningen ikke kan legges med naturlig fall til renseanlegget, må det pumpes. Wavins PE-trykkavløpssystemer er løsningen.

Les mer

Grunnavløp

Selvfallsledninger er den vanligste måten å transportere spillvann på. Wavin tilbyr komplett sortiment av PVC, PE, glatte rør og profilrør samt tilhørende deler til selvfallsledninger.

Les mer

Kummer for spillvann

For å sikre lang levetid og høy yteevne skal du kunne inspisere og vedlikeholde dine systemer til transport av spillvann. Wavin tilbyr et bredt utvalg av inspeksjonskummer.

Les mer

Behandling og rensing

Det kan være behov for andre løsninger enn tradisjonell avledningshåndtering for å håndtere kloakk. Det er ofte et krav om behandling eller rensing av avløpsvann som inneholder olje, fett, eller partikler i utslippet til avløpssystemet.

Les mer