Wavin Ekoplastik

Wavin Ekoplastik har samlet stor erfaring med å utvikle og introdusere nye produkter til markedet. I sitt felt er Ekoplastik  kjent for sine innovative løsninger, som demonstrert av det unike FIBER BASALT PLUS rørsystemet laget av PP-RCT og forsterket med basaltfiber. I løpet av ett år etter introduksjonen hadde FIBER BASALT PLUS etablert en ledende posisjon i markedet og er en av de desidert mest foretrukne systemer.

Systeminformasjon