Avløp i bygning

For en optimal håndtering av spillvann i bygninger er det viktig at rørsystemet som blir installert er et gjennomprøvd system som raskt og sikkert leder bort spillvannet.

Tradisjonelle avløp

Et moderne avløpssystem er et av bygningens viktigste installasjoner. Det er derfor viktig og velge rett system. Wafix PP er et rørsystem der kvalitet og funksjonalitet er satt i høysetet.

Les mer

Støydempende avløpssystem

Myndighetene stiller strenge krav til støy fra tekniske installasjoner i bygg. Asto er et av markedets aller beste avløpssystemer med støydempende egenskaper og passer både for nybygg og rehabilitering.

Les mer

Tørr rett vannlås

Til alle sanitærutstyr tilkoblet et avløpssystem trenger man et fysisk skille for hindre lukt å trenge ut av systemet.

Les mer