Medlemskap

Wavin er et aktivt medlem i en rekke spesialorganisasjoner som fokuserer på forbedring av bæredyktigheten innenfor vår bransje, for eksempel TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), VVP, og NPG.

TEPPFA

TEPPFA (European Association for produsenter av plastrør) utreder miljøkonsekvenser av ulike plastrør (inkludert Wavin) og sammenligner med alternative tradisjonelle materialer. Resultatene av denne studien er validert av den uavhengige østerrikske Institute Denkstatt. 

Denne forskningen har vist at de miljømessige konsekvensene av plast i hele livssyklusen ("vugge til grav") er betydelig mindre enn for tradisjonelle materialer. 

På grunnlag av de beregnede og faste LCA-data, er det bare en mulig konklusjon: plastrørsystemer har i gjennomsnitt det minste karbonutslippet.

VVP

Wavin er også medlem i VVP som er bransjeorganisasjonen for VA og VVS produsentene i Norge. 

NPG

NPG Norge representerer plastrørindustrien overfor norske myndigheter og organisasjoner og har som formål å øke forståelsen for fordelene ved å bruke plastrør i ulike sammenhenger - ved blant annet å spre informasjon om plastrør til norske brukere av plastrør. For mer informasjon om NPG så kan du besøke deres hjemmeside på NPG. Her finner du også masse nyttig informasjon som leggeanvisninger, Nordic Polymark samt mye mer.

SSTT

Wavin er også medlem av SSTT (Scandinavian Society for Threnchless Technology) SSTT arbeider aktivt for en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling, der infrastrukturen vedlikeholdes og bygges ut med et minimum av miljøbelastning og sjenanse for omgivelsene.

Norsk VVS forening

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening har som formål å bidra til en samfunnsmessig fornuftig bruk av våre ressurser, god hygiene, og et vern av det indre og ytre miljø. Wavin er medlem av VVS foreningen.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite mer? Ta kontakt med vår tekniske avdeling: 22 30 92 50