Bærekraft

Wavin setter høye standarder når det gjelder bærekraftighet. Dette gjenspeiles i alle våre prosesser helt frem til ferdige systemløsninger, blant annet ved å gjenvinne plastmateriale i størst mulig grad fra eget produksjonsoverskudd. Wavin velger alltid beste kvalitet råmåteriale, som igjen blir tilpasset kravene til det enkelte produkt.

EPD på Wavins produkter

EPD på Wavins produkter

Wavin som et aktivt medlem av The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) er svært opptatt av miljø og bærekraftig utvikling, og i 2008 satte en rekke mål som skal gjøre Wavin til en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift. Les mer
Miljø

Miljø

Wavins systemer bidrar til å skape et renere og sikrere miljø. Våre produkter optimaliserer dine muligheter for å spare på både varmen og vannet. Våre produksjonsmetoder er energieffektive og påvirker miljøet minst mulig. Les mer
Sosialt ansvar

Sosialt ansvar

Wavin bidrar til å fremme gode sosiale forhold, både lokalt og internasjonalt. Vi samarbeider med UNICEF om initiativer vedrørende rent drikkevann og bedre sanitære forhold. Les mer
Leverandører

Leverandører

Wavin tar ansvar for å skape en bæredyktig forsyningskjede. Ved å optimalisere effektiviteten av logistikken på leverandørområdet kan vi f.eks bidra vesentlig til å begrense vårt C02- utslipp. Les mer
Medlemskap

Medlemskap

Wavin er et aktivt medlem i en rekke spesialorganisasjoner som fokuserer på forbedring av bæredyktigheten innenfor vår bransje, for eksempel TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), VVP, og NPG. Les mer
Anerkjennelse

Anerkjennelse

I løpet av årene har Wavin blitt belønnet av myndigheter og organisasjoner for sin innsats innenfor miljø- og arbeidsmiljø.

Helt siden gunnleggingen av Wavin i 1957 – lenge før sosialt ansvar var ett begrep - har vi hatt fokus på emner som miljø, arbeidsmiljø og sosial ansvarlighet. Det har i løpet av årene resultert i følgende certificeringer og anerkjennelser: Les mer