XL-rør fra Wavin erstatter tidligere bro

Norsk Wavin leverer stadig flere prosjekttilpassede systemløsninger

Norsk Wavin leverer stadig flere prosjekttilpassede systemløsninger. Under utbyggingen av Fylkesvei 39 Skatval i Stjørdal ble en bro revet, og bekken under ble lagt i Wavin XL overvannsrør.

Wavins XL-rørsystem er godkjent for spill- og overvann.  En stor fordel for kundene er at de selv kan sveise sammen systemet, og at det kan skreddersys ethvert prosjekt. Wavin XL overvannsrør finnes i dimensjonsrekken 1000-3000 mm (innvendig diameter) og i ringstivhetsklassen SN4 og SN8. Andre ringstivhetsklasser kan leveres spesielt for hvert prosjekt basert på overdekningshøyder, grunnvannsstand og trafikklast. Rørets homogene innersjikt lages i RC-materiale, et PE100-materiale med ekstra stor motstandskraft mot sprekkvekst. På utsiden spiralvikles et PE-rør som er ekstrudert på en stamme av PP-rør. Avhengig av dimensjon og ringstivhet bygges rørveggen opp med ytterligere profilrør og/eller PE-lag. Rørendene består av en muffe og en spissende, som begge er integrert i røret.

Det var mye leire i grunnen der rørene skulle legges, og entreprenøren Anton Letnes hadde én uke på seg til å rive broen og montere rørene, før veien skulle åpnes igjen. De hadde selvsagt planlagt prosjektet i forhold til værmeldingen, men var spente på monteringen av XL-rørene.

Montering gikk veldig greit. Rørene var enkle å jobbe med, og vi ble overrasket over hvor lett monteringen gikk.
Thomas Fjelldalselv , anleggsleder hos entreprenør Anton Letnes
De dro sammen rørene ved hjelp av en gravemaskin som dro i stroppene som røret ble løftet på plass med. Som mothold benyttet de skuffen på en annen gravemaskin. Thomas Fjelldalselv er også godt fornøyd med leveransen.
Rørene kom til avtalt tid, og leverandøren ringte oss i forkant slik at vi var godt forberedt. Det er alltid mye varer på en anleggsplass, så vi setter pris på ryddige leveringer.
Thomas Fjelldalselv , anleggsleder hos entreprenør Anton Letnes

Rørene som ble levert var med ringstivhet SN8 (8 kN/m2). De har integrert spissende. To gummipakninger monteres på spissenden, og sørger for at røret tåler innvendig og/eller utvendig trykk på 0,5 bar (5 meter vannsøyle). Rørene kan også leveres med elektrosveisemuffe. Muffens innside er da utrustet med en elektrisk sveisetråd i et sikksakkmønster som gir en bredere sveisefuge som sikrer høy holdbarhet. Det gjør det enkelt for kunden å utføre sveisingen selv etter instruksjon fra Wavin. Selve sveiseprosessen utføres ved å fjerne plasten som beskytter sveisetrådene og rengjøre sveiseflatene. Spissenden skyves så inn i muffen med sveisetrådenes tilkoblingstråder vendt oppover og støtteringen som skal støtte røret fra innsiden under sveiseprosessen monteres. Deretter trekkes strammebåndet til i hht. anvisning og sveisetrådene kobles til sveisemaskinen. Dette gjør rørskjøtene strekkfaste og de kan ivareta større innvendig og utvendig trykk enn det versjonen med gummipakning klarer.

Det er Brødrene Dahl i Verdal, som har levert XL-rørene til prosjektet.

Etter å ha jobbet med Norsk Wavin i mange år kan vi gå god for produktene. De er gode på produktutvikling. Varene er ikke bare lette å bruke, leveransene er også tilfredsstillende. Med disse rørene vil vi neste gang allikevel gjøre visse justeringer. Vi ville da ha hatt en hel lengde på 18 meter i stedet for tre lengder.
Thor Arne Vågø , i Brødrene Dahl i Verdal