Wavins BIM-Revit innholdspakker gjør logistikken mye enklere

Wavins avløpsrør utkonkurrerer støpejernsrør. Igjen!

Høye krav til støydemping i avløpssystemet pluss stor vektlegging på HMS gjorde at Bravida valgte Wavins SiTech+ fremfor støpejernsrør på det store boligprosjektet sitt i Oslo. Og nå bidrar Wavins innholdspakker i BIM-Revit til at også logistikken blir enklere.

 

På Løren i Oslo er OBOS i full gang med å bygge 537 leiligheter fordelt på åtte bygg. Prosjektet har fått navnet 'Gartnerkvartalet', og beboerne har allerede flyttet inn i de første tre byggene. Veidekke er hovedentreprenør og Bravida har ansvar for varme og sanitær.    – Hus 4 blir klart til overtakelse like over sommerferien, forteller prosjektleder Tormod Velde i Bravida. – Så blir de resterende husene ferdiggjort fortløpende i tiden fremover. Hus 8 blir det siste, og skal stå ferdig i april 2021.

 

Wavins BIM-Revit innholdspakker gjør logistikken mye enklere

– Til de første fire husene måtte vi selv drive å plukke ut hva vi trengte å bestille, og gjøre dette én gang i uka eller hver 14. dag. Og det var selvsagt mer jobb, forklarer han. – BIM-Revit innholdspakkene fra Wavin har helt klart gjort logistikken vår mye enklere.               
                

Etter et kjapt overslag, finner de ut at det kommer til å gå med ca. 4 000 meter med avløpsrør i de åtte byggene og omtrent 8 000 rørdeler. Dimensjonene på SiTech+ rørene som brukes på dette prosjektet er 75 og 110 mm.


– BIM-Revit pakkene våre er beregnet for større prosjekter og sørger for at rørentreprenørene drar god nytte av digitaliseringen i byggebransjen, sier salgsingeniør VVS Narges Salih hos Norsk Wavin. – Dette er så detaljert at røropplegget fremstår som helt naturtro på dataskjermen. Og det gir deg blant annet oversikt over hvordan et bend ser ut og hvordan plasseringen av det er i forhold til resten av rørsystemet.

 

Unngår å komme på kollisjonskurs

– Våre BIM-Revit pakker er på et like høyt detaljnivå som det du finner på de millimeter-nøyaktige tegningene til arkitekten, fortsetter hun. – Det er viktig at bend og rør blir godt nok målsatt helt fra starten av. Hvis ikke kan du oppleve at tegningene ikke stemmer overens med virkeligheten: For eksempel ved at bendet som er tegnet inn, rett og slett ikke finnes på markedet. Og når du da forsøker å tilpasse dette, kan du lett komme på kollisjonskurs med andre installasjoner i bygget.

– Vi gjennomfører ukentlig kollisjonskontroll sammen med de andre fagene på dette prosjektet, istemmer Velde. – Hvor vi forsikrer oss om at rørene våre er riktig plassert, og ikke for eksempel krysser under lamper.

Full kontroll på alt som skal installeres i bygget

– Da er det alfa og omega at riktige mål er blitt brukt, påpeker Narges. – Våre BIM-Revit pakker sørger for det. Våre pakker kan du importere i IFC formatet og videre inn i programmer som Solibri, som Tormod bruker. Der kan han se eksakt hvor rørene fra oss og installasjonene fra andre fag kommer til å gå i bygget.

 

– Siden vi kom inn med BIM'en i etterkant på dette prosjektet, får vi mulighet til å sammenligne hvordan det var å bygge uten BIM-Revit og bygge med BIM-Revit, sier Tomm Granaas. Han er distriktsleder VVS Øst i Wavin. – Vi kan da blant annet se hvorvidt dette sparte tid og om det ble mindre retur av varer. Dette er beregninger vi vil gjøre når Bravida er ferdige med hus 6 og 7.