Avløp og overvannsledninger - hensiktsløse hvis de lekker

Last ned Whitepaper

Avløps- og overvannsløsninger

I praksis har mange defekter i avløpssystemer ikke noe å gjøre med rør materialet, men kommer fra feil i installasjon og tilsyn. Alle avløpssystemer vil lekke, skjønt, og installerte rør trenger omfattende lekkasjetesting. Viktige ytterligere kilder til lekkasjer kommer fra bakken bevegelse, overdreven Jet-rensing, og feil tilkobling.  Riktig installert avløpsløsning har altså  mangler som skyldes materialvalget alene.