Tree Tank er Wavins Q-Bic Plus benyttet som trerotsystem

Wavin lanserer trerotsystem!

 

Vår velkjente Q-Bic Plus kassett har fått et nytt bruksområde!  Installert i kombinasjon med våre dreneringsrør og øvrige overvannsløsninger gir kassetten en fleksibel og beskyttende vekstssone for trær. 

Q-Bic Plus Tree Tank gir trær vekstmuligheter i områder med dårlig vekstvilkår, f.eks der dekke er brosten eller asfalt.  Q-bic Plus kassetten installeres raskt og enkelt, og med få deler "klikkes" kassettene sammen, f.eks i kjeder for beplantning langs fortau og veier. Kassettene installeres sammen med vårt øvrige rørprogram for drenering, vanning og ventilasjon. Slik sikrer vi maksimal utnyttelse av overvann, og gir trærne optimale vekstvilkår.   

 

I kombinasjon med infiltrasjonsløsninger utnyttes overvannet optimalt, og i vår nye klimahverdag med kraftig styrtregn kombinert med lengre tørkeperioder vil Q-bic Plus Tree Tank kunne spare store ressurser for kommunale etater og andre som drifter parkanlegg. Samtidig kan vi opprettholde grønne lunger i byene våre, med alle de positive miljøgevinstene dette gir. 

Q-Bic Plus kassetten er kjøresikker, det vil si at treets rotsystem blir beskyttet for evt. trafikklast. Dette gjør løsningen svært god for urbane miljøer.   Kontakt Wavin for ytterligere informasjon, eller om du vil at vi skal hjelpe med å beregne hva du trenger for ditt prosjekt.   

Tree bunker fig