Disse studentene får et fortrinn som BIM-teknikere

På Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby får elvene mulighet til å ta et ettårig heltidsstudium i Building Information Modeling (BIM). Wavin har inngått et samarbeid med skolen slik at elevene kan konstruere 3D-tegninger med komplett moduleringsbibliotek fra leverandør. 

Å få opplæring i å tegne datamodeller i programvaren BIM vil gi elevene en kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i byggebransjen. Med Wavins involvering slipper elevene å lage generiske objekter av rør som ikke finnes i virkeligheten. Det gjør at elevene får en yrkesnær kompetanse slik at de lettere kommer seg ut i relevant jobb.

Les også: Wavin lanserer banebrytende BIM–Revit® rørpakker

BIM-studiet så først dagens lys på Fagskolen i Oslo og Akershus i 2008. Fagskolen Vestby videregående, som er en underavdeling av FOA, fulgte etter i studieåret 2017/2018 på grunn av det høye antallet søkere hvert år. 
Elever som tar BIM-studiet vil få opplæring i de nyeste programmene og modellene for digital modellering, samt få innføring i samhandling og koordinering av byggeprosesser. I 2018 inngikk Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby et samarbeid med Wavin for å gi skolens studieløp et løft. Det har gjort at studentene nå kan konstruere 3D-tegninger med komplett beskrevne og dokumenterte artikler ved hjelp av Wavins innholdspakke i BIM Revit. På den måten blir modellene mer virkelighetstro enn før.

- På grunn av samarbeidet med Wavin får studentene mulighet til å benytte objekt-pakkene deres fra dag én. Kombinert med besøkene i løpet av skoleåret, får de et godt innblikk i hvordan de kan    benytte seg av det Wavin tilbyr. I tillegg får de gode tips til hva de må huske på og hva de bør holde seg unna i prosjekter, forteller Odd Magnus Guldal, fagansvarlig på Fagskolen Oslo Akershus avdeling Vestby, også kalt Vestby videregående skole.
Guldal har fagbrev som elektriker, er utdannet fagskoleingeniør innen elkraft og har selv tatt BIM-tekniker-utdanningen på FOA. Siden høsten 2017 har han undervist i BIM på FOA, samt på elkraft- og BIM-linjen på Vestby. Guldal legger ikke skjul på at BIM-tekniker-studiet er en utfordrende utdanning, men den gir også mange fordeler i arbeidsmarkedet.
- I løpet av studieåret vil studentene ha fire prosjekter og en eksamen i tillegg til undervisningen. Prosjektene prøver vi å gjøre så virkelighetstro som mulig, slik at studentene er mest mulig klare når de kommer ut i arbeidslivet, sier han.


Les også: Effektiviser prosjektarbeidet med Wavins innholdspakke i BIM Revit

Hva er Wavins innholdspakke i BIM Revit?

Wavin har utviklet innholdspakker i BIM Revit skreddersydd for det norske markedet. Innholdspakkene leverer «as built» fremstilling av rørsystemer, uten risiko for ugyldige koblinger eller valg av produkter som ikke er tilgengelige. Programvaren har bidratt til å digitalisere byggebransjen, og forenkler hverdagen til både rørleggere, entreprenører, konsulenter og nå også studenter på Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby.

Wavins innholdspakker i BIM Revit inneholder et komplett bibliotek over rørdeler slik at man kan tegne med riktige moduler fra leverandør. Med nøyaktige rørlengder og deler, kan studentene utvikle detaljerte og virkelighetstro tegninger med en fullstendig produktliste. Med et klikk kan man finne hvilke komponenter man trenger identifisert med NRF-nummer og korrekte byggemål, slik at man enkelt kan sende bestillingen direkte til grossist.

 

BIM-tekniker – en snarvei inn på jobbmarkedet

På grunn av Wavins arbeid med digitalisering av byggebransjen er vi med i den nye læreboken til Ole Larmerud – mannen bak Rørhåndboka som blir omtalt som «bibelen» for rørleggere. Boken hans vil bli viktig for fremtidig og ytterligere digitalisering, og vi i Wavin er stolte av å være en del av det digitale skiftet i bransjen.

 

BIM-tekniker – en snarvei inn på jobbmarkedet

Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere i byggebransjen, og kravene bransjen spør etter endrer seg nesten hvert kvartal. Fagskolen sørger derfor alltid for å holde seg oppdatert på relevante programmer, slik at studentene er mest mulig forberedt når de uteksamineres. Elever som tar BIM-studiet vil derfor ha en stor fordel når tiden er inne for å søke jobb.

 De får prøvd seg i virkelighetstro prosjekter, blir innført i mange relevante programmer og får et godt overblikk over hvordan å forbedre arbeidsprosesser. Studentene blir rett og slett gode til å «lære seg å lære». De går gjennom flere titalls programmer i løpet av studieåret, og lærer seg teori om prosessene rundt det å kunne benytte seg av programmene mest mulig effektivt. Dette vil nok et potensielt firma se på som positive fortrinn, sier Guldal.

Alle som har et fagbrev innen bygg- og anleggsbransjen kan søke på studiet. I tillegg kan alle med fem års relevant erfaring bli realkompetansevurdert. Flere av studentene er allerede i arbeid, men har fått permisjon fra arbeidsgiver til å ta studiet, slik at de blir bedriftens BIM-ekspert.Studiet er heldigitalt, så det lønner seg å ha litt datakunnskaper på forhånd. Å være nysgjerrig både i undervisningstiden og utenom skolen er også en fordel. Året på BIM-tekniker-studiet er en ypperlig mulighet for studentene å forske på og teste ut ulike funksjoner i alle programmene man har tilgang til. Fra 2018-kullet er det bare to-tre stykker som året etter står uten relevant jobb.

De fleste ender opp med en BIM-koordinator stilling hos entreprenører, men vi ser også at både arktitektkontor, kommuner og prosjekteringsfirmaer er interessert i å ansette studentene, avslutter Guldal.  

Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby tar inn 22 studenter hvert år på BIM-tekniker-studiet.

Ønsker du mer informasjon om BIM? Ta kontaktmed oss i Wavin for en hyggelig samtale.