Som eneste leverandør tilbyr Wavin komplette innholdspakker for alle sine avløpssystem

Hva er BIM?

BIM gjør det enklere for alle i byggebransjen å samarbeide, kommunisere og ferdigstille gode prosjekter.


BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering, handler om å koordinere all digital bygningsinformasjon. Man kan bruke BIM i alle faser av bygg- og anleggsarbeid, og koordineringen gjør det enkelt for partene involvert i prosessen å kommunisere sømløst. Arkitekter, konsulenter, leverandører og byggherrer kan alle benytte seg av de ulike programmene BIM inneholder. Programvaren inneholder funksjoner for VVS, elektro, byggteknikk, arkitektdesign og konstruksjon. Dette fører til forbedret kvalitetssikring, forenkling av samarbeid, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, samt at færre feil begås. 

Datamodellene som utvikles gjennom BIM kan brukes fra prosjektets startfase helt frem til ferdigstillingen, og for videre drift av installasjonen. Byggeprosjekter effektiviseres når man bruker bygningsinformasjonsmodellering og ressurser kan spares, uten at det går på bekostning av god kvalitet.


Wavin har skreddersydde innholdspakker i BIM Revit

Da Wavin er en verdensledende produsent av plastrørsystemer, faller det seg også naturlig at vi har utviklet innholdspakker i BIM Revit. Disse passer utmerket for det norske markedet, og kan levere «as built» fremstilling av rørsystemer, uten at man risikerer å velge produkter som ikke er tilgjengelige, eller går for ugyldige koblinger. 

For å få tilgang til våre Revit-pakker kan du besøke vårt BIM-Senter, lage en personlig profil og se gjennom alle våre valgmuligheter. Vi har innholdspakker for flere av våre systemer - både for VA og VVS.   Innholdspakkene inneholder et komplett bibliotek over komoponenter, noe som gjør det enkelt å designe i din modell.  Det skal kun et klikk til før du finner ut hvilke komponenter du trenger. Disse er også identifisert med NRF-nummer og riktige byggemål, slik at bestillingen til grossisten kan sendes direkte. De nøyaktig gjengitte rørlengdene og målene på ulike deler er også med på å bidra til utviklingen av detaljerte og virkelighetstro tegninger, med en fullkommen produktliste.

Detaljnivået til Wavins BIM Revit pakker er like høyt som det man finner på arkitekters millimeternøyaktige tegninger. For oss er det ekstremt viktig at bend og rør blir godt nok målsatt fra starten av. Blir de ikke det, kan man risikere tegninger som ikke stemmer overens med virkeligheten.   

Les også: Wavins BIM-Revit innholdspakker gjør logistikken mye enklere

 

Kombiner BIM med tverrfaglig kompetanse

Det finnes flere gode grunner til å kombinere BIM med tverrfaglig kompetanse. BIM Revit systemet gir for eksempel ferdige pakkelister over hva som bør bestilles av kunden. På den måten slipper kunden svinn og retur, noe de kan spare tid og penger på. Kunden kan også selv fordele pakkelisten i henhold til sin arbeidsplan, slik at de kan bestille nøyaktig det de trenger til den jobben de skal ta seg av. Med andre ord blir hverdagen til rørleggere, konsulenter og entreprenører forenklet ved hjelp av BIM-programvaren.

Les også: Disse studentene får et fortrinn som BIM-teknikere

Velg innholdspakker i BIM Revit fra Wavin

Wavin er en ledende leverandør av plastrørsystemer og plastløsninger for VA og VVS med over 60 års erfaring i bransjen. I løpet av vår lange fartstid i bransjen har vi gjort oss viktige og lærerike erfaringer. Dette har ført til at vi i dag sitter med anerkjente løsninger for mange grunnleggende og hverdagslige behov. Vi er med på å skape energieffektiv oppvarming, kjøle ned bygninger, sikre forsvarlige fett- og oljeutskiftere, sørge for trygg distribusjon av drikkevann og en bærekraftig forvaltning av regn- og spillvann.

I dag kan vi også tilby svært gode løsninger for BIM, og ved å velge innholdspakker i BIM Revit fra oss får du både kvalitet og effektivitet i en og samme løsning. Ta kontakt med oss dersom det er noe mer du lurer på angående våre innholdspakker.