Vi i Wavin følger utviklingen av Corona-situasjonen så tett som mulig, og forholder oss dermed til både kommunale og nasjonale myndigheters råd. All fysisk møtevirksomhet, reiser og seminarer er avviklet eller utsatt. Alle våre medarbeidere som kan jobbe hjemmefra gjør dette.

Våre kolleger kan nås som normalt på telefon, mail eller via våre sosiale kanaler.

Vi har satt opp nye sikkerhetsrutiner for henting og levering av varer på vår fabrikk, dette gjelder både våre kunde og transportører. Ingen skal komme inn på transportkontoret og/eller inne lageret, vi ber vennligst sjåførene ringe 63 85 20 00 og melde sin ankomst. Vi håper at alle respektere og følge dette. Produksjonen går ellers som normalt. Utover dette ber vi alle om å følge opp de rådene som er gitt fra myndighetene og helseansvarlige, og håper at denne krise situasjonen blir så kortvarig som mulig.

Ta vare på hverandre!