AquaCell beregning (BOM)

Med beregningsprogrammet (BOM) for regnvannskassetter kan du raskt beregne hvor mange kassetter, bunnplater og sideplater du trenger i prosjektet. Bruk programmet kostnadsfritt, eller registrer deg og få beregningen og stykklisten tilsendt.