Vålerenga holder seg på tørr grunn

Norges største Q-Bic Plus anlegg under den nye lekegrinda til Vålerenga

På Valle i Oslo, med gamle Valle Hovin Stadion som nærmeste nabo, bygges Vålerengens Idrettsforenings nye fotballstadion. HENT as er totalentreprenøren, og grunnentreprenør Marthinsen & Duvholt as monterer nå Norges hittil største Q-Bic Plus anlegg her.

Langt mer kostnadseffektiv løsning

Her hvor Norges største Q-Bic Plus fordrøyningsanlegg monteres, vil det store torget foran stadion ligge, forteller produktsjef VA Vidar Handal i Wavin. – Alt overvann fra takflatene på stadion, fra fotballbanen og fra området rundt vil bli samlet opp og ført ned hit.

Fordrøyningsanlegget blir på 1033 m3 og består av i alt 2352 Q-Bic Plus kassetter bygget i tre etasjer. Totalt blir anlegget 16,8 m bredt, 33,6 m langt og 1,8 m høyt.

Det viste seg da at totalkostnadene med Q-Bic Plus var langt mindre enn for betongrør, sier prosjektleder Arne Gustav Hageland i Marthinsen & Duvholt. – Dessuten er det strenge forurensingsgrenser her, så det var også viktig at gropa til fordrøyningsanlegget ble så liten som mulig.

Redusert risiko for skader
Arne Gustav Hageland , Martinsen og Duvholt

Vi som arbeider her på dette anlegget har aldri brukt Q-Bic Plus tidligere. Fra før har jeg mest erfaring med fordrøyningssystemer med betongrør eller åpne grøfter. Men vi kjenner jo mange av de andre produktene til Wavin, og vet hva Wavin står for, så vi er trygge på at dette skal gå bra, smiler Hageland.

Et annet vesentlig punkt for valget vårt var hensynet til HMS, fortsetter han. – Vi skjønte raskt at Q-Bic Plus ville være lett å håndtere og jobbe med for folkene våre. Å buksere 2 meter lange betongrør byr derimot på større utfordringer, og risikoen for skader er langt høyere.

Dette er jo genialt

Grunnarbeider Daniel Olsson hadde aldri prøvd å montere Q-Bic Plus tidligere.  Han var var overrasket over hvor enkelt det er å montere Q-Bic Plus, og hvor fort det går unna.   Han får støtte av anleggslederen:

Monteringen av Q-Bic Plus går utrolig raskt, fastslår Torbjørn Raen hos Marthinsen & Duvholt. – Kassettene veier lite og er utrolig lette å håndtere og stable. De har gode bærehåndtak integrert i kassettene, og det behøves ingen ekstra klips eller stablepinner for å låse dem sammen. Det er bare å slippe dem rett på plass.

Q-Bic Plus er spesielt godt egnet

En annen fordel med Q-Bic Plus er at vi kan legge fiberduk rundt kassettene. Denne sørger for at en del av overvannet filtreres og trekker ned i jorda. Dermed opprettholdes grunnvannsstanden i området, forklarer Vidar Handal, produktsjef VA hos Norsk Wavin.  – På fordrøyningsløsninger hvor betongrør brukes, blir alt overvann ledet ut i det offentlige avløpsnettet. Ingenting havner ned i grunnen. Dermed oppstår risiko for at grunnvannet synker, og dette kan etter hvert føre til alvorlige setningsskader på bygningene i nærheten. 

I et så tettbygd strøk som dette, egner Q-Bic Plus seg veldig bra. Og etter nå å ha erfart fordelene med Q-Bic Plus, synes jeg faktisk det er rart at fordrøyningsanlegg med betongrør brukes i det hele tatt, fastslår Arne Gustav Hageland.