Klimaendringer gir utfordringer i tettbebygd strøk

Fordrøyningsmagasiner er den beste løsningen

På Lørenvangen i Oslo kommer det 1000 nye boliger på tomter som tidligere var preget industri og kontorbygg.  Ledningsnettet er gammelt og har ikke kapasitet til å ta unna alt.  Dette skjer på et tidspunkt hvor problemer med overvann blir stadig mer aktuelt.

Fordrøyningsanlegg - den beste løsningen

De kommunale avløpsnettene her i landet har allerede nå problemer med å håndtere overvannet. Og klimaprognosene gir ingen trøst, for de viser at vi må forvente stadig mer nedbør i fremtiden. Dermed skal enda mer overflatevann svelges unna. Heldigvis finnes det gode løsninger på dette problemet. Klimautfordringene setter nye, store krav til entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter sier Meteorologisk Institutt ved Hans Olav Hygen. – De bør virkelig ta tak i hvordan vi skal håndtere nedbørsmengdene; fra vårregnet til de store regnskyllene vi har omtrent hvert femte år og den enda mer ekstreme nedbøren som kommer sjeldnere, men som kan gi store skader.

Overvann og fordrøyningsløsninger er nå tema på nesten hvert eneste av Veidekkes prosjekter
Ragnar Borgevad , Veidekke

Raskere, mindre plasskrevende - og lavere totalkostnad

På spørsmålet om hvorfor Wavins Q-Bic løsning ble valgt til fordel for betong svarer Veidekke følgende:  For det første fordi det er veldig enkelt å montere, svarer Borgevad.  To mann brukte kun to dager på å stable og montere Q-Bic kassettene. Betong krever mange flere arbeidstimer og store maskiner for å løfte på plass de 7 tonn tunge kumringene.

For det andre krever betongringer mye større plass, forklarer han. – Dermed måtte vi ha tatt ut mer masse og gjort hullet større. Nå slapp vi unna med en mye smalere grop. Og til sist - når vi så på totalkostnaden var Q-Bic faktisk lavere.  Da ble valget enkelt.