Engasjerte rørleggere på Q-Bic kurs 

Til rørleggeren: Systemløsning for overvannshåndtering på private eiendommer

Store vannmengder som konsekvens av klimaendringer er en utfordring vi som jobber med VVS og VA er godt vant med. Derfor har Wavin lansert Q-Bic Eneboligpakker – en ferdig tilpasset systemløsning til private husholdninger som rørleggeren enkelt kan installere.

De økte vannmengdene koster norske kommuner, forsikringsselskaper og private boligeiere større og større summer hvert år. Mange kommuner har måtte se seg nødt til å kreve at privatpersoner håndterer overvann på egen eiendom. For å løse dette har Wavin laget fordrøyning- og infiltrasjonspakker til private boliger.  Endelig er det slutt på tiden der maskinførere og anleggsarbeidere måtte grave store, dype groper og fylle dem opp med stein for å få bukt med overvannet. Nå kan rørleggeren ta over jobben, og et nytt marked for rørleggerbransjen er herved skapt. 

Q-Bic Eneboligpakker – et nytt marked for rørleggeren

Q-Bic Eneboligpakker er et relativt nytt produkt som baner vei for fremtidens løsninger av overvannsproblematikk. Det er en ferdig tilpasset systemløsning til private husholdninger som rørleggeren enkelt kan montere på egenhånd. Løsningen infiltrerer, oppbevarer og leder regnvann ned i overvannkassetter. Herfra dreneres vannet videre ned i bakken, slik at det synker kontrollert ned i terrenget og havner i grunnvannet. 
 
Systemløsningen gjør det mulig for oss å ta tilbake litt marked
Timmy Granaas , Driftsleder Alle Tiders Rørleggerbedrift

Q-Bic Eneboligpakke er svært enkel å montere, og gir minimalt av konsekvenser for brukeren. I tillegg bidrar den til mersalg for rørleggerbedriften. Systemløsningen gjør det rett og slett mulig for oss å ta tilbake litt marked, sier Timmy Granaas, rørlegger og driftsleder av Alle Tiders Rørleggerbedrift.  

 

Overvannskassettene består av 95 prosent luft og 5 prosent plast, og vil dermed redusere arbeidsmengden og kostnadene betraktelig, sammenlignet med en grop av 70-80 prosent stein og kun 20-30 prosent luft. Løsningen er i tillegg så robust at man kan kjøre en 20 tonns lastebil oppå Q-Bic kassetter med 1,2 meter overdekning uten problem.  Systemløsningen er designet for å gi boligeiere problemfri inspeksjon og vedlikehold. Hver kassett har to kanaler på 500 mm til TV-inspeksjon og spyling/slamsuging. Med Wavins korrugerte oppføringsrør etableres det også inspeksjonstilgang fra bakkeplan. På stigerørene benyttes det standard toppløsning. Samtlige pakker består av et tilpasset antall infiltrasjonskassetter, låseplugger, deksler og oppføringsrør slik at man enkelt kan gå i gang med monteringen. I tillegg kommer hver utgave med innløpskum som fungerer som sandfang og en geotekstil for å gi et komplett system klart for å graves ned.

Les også: Vi må spille på lag med naturen

 

Gratis kurs til alle interesserte

Som eneste leverandør av tilpassede løsninger for overvannshåndtering på privat eiendom, er det viktig for oss i Wavin å gjøre det så enkelt som mulig for rørlegger å ta i bruk systemløsningen. Derfor tilbyr Wavin gratis kurs og innføring i Q-Bic Eneboligpakke. Kurset passer for rørleggere, lærlinger, faglærere, konsulenter og andre med bakgrunn fra rørleggerfaget. Kursdeltagerne kan enten komme til oss, eller en av våre kursholdere kan ta turen til dere for et hyggelig møte.  På kurset går vi gjennom hvordan å beregne hvilke eneboligpakker man skal ha. Pakkene leveres i størrelsene S, M, L og XL og utregningen skjer gjennom Wavins online beregningsprogram. Her legger man inn fylke, takareal, forholdet mellom tette og permeable flater og hva slags jordtype det er med tanke på infiltrasjonsgrad. Kalkulatoren tar i tillegg hensyn til nedbørsverdier. Beregningene er i henhold til anbefalinger fra Norsk Vann og nedbørsdataene er hentet fra Meteorologisk Institutts lokale målestasjoner.  Vi viser også en film og tar kursdeltagerne gjennom hvordan å installere systempakken. Kurset kan ta alt fra en til tre timer, avhengig av antall kursdeltagere og spørsmål underveis.

- Vi fikk en introduksjon og gjennomgang av produktet på kontoret til Wavin, og vi forstod fort at det var enkelt å lære seg. I tillegg ligger det både informative monteringsanvisninger og -videoer på Wavins nettside som vi kan se på ved behov, forteller Granaas.

Les også: En rask og rimelig løsning for overvannshåndtering

 

Q-Bic Eneboligpakker oppfyller kommunens krav

Alle kommuner i landet vil ha ulike krav og regler når det kommer til håndtering av overvann på privat grunn, da særlig i sammenheng med det meteorologiske. Det er for eksempel stor forskjell på Oslo og Bergen hva gjelder nedbørsmengder, og den nødvendige størrelsen på pakkene vil derfor variere etter sone, og etter hva slags grunnforhold det er på stedet.  Mange kommuner har i tillegg utviklet en overordnet strategi for håndtering av overvann i byer og tettsteder som man må ta hensyn til. Husk derfor å ta kontakt med den lokale kommunen før beregning av eneboligpakker for å forsikre deg om det er tillatt å koble det lokale overvannet til det kommunale nettet, og i så fall hvor store mengder.

 

Ønsker du å delta på kurs, eller vil du vite mer om Q-Bic eneboligpakker? Ta kontakt med oss i Wavin for en uforpliktende samtale.

 Del denne siden


X
Dette nettstededet bruker Cookies (informasjonskapsler)
Jeg aksepterer