tirsdag 29. januar 2019

Ny kumplakat avløp


Wavin har ny kumplakat pr. januar 2019! Plakaten viser Wavins brede kumprogram med NRF-nummer, bilder og tabeller, som viser en fullstendig oversikt over deler og tilbehør, og hvordan disse passer sammen. Wavin har i dag ett så bredt sortiment av ulike VA-løsninger at vi har valgt å lage to plakater. Overvannsplakaten kommer i løpet av våren 2019.


Dette betyr -  Rydd plass på veggen din og få full oversikt over Wavins kummer for avløps- og overvannsløsninger!