Lydberegning av avløpssystemer

Alt du trenger å vite om lydberegning av avløpssystemer

I bygg med høye krav til støyreduksjon er det helt avgjørende å gjennomføre grundig lydberegning av avløpssystemer før prosjektstart. Derfor har vi i Wavin samlet nyttig informasjon å ta med seg inn i avløpsprosjektet. 

Støy fra avløp kan være en kilde til irritasjon. Det er nemlig ikke en selvfølge at avløpsinstallasjoner tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tekniske installasjoner. Har man ikke gjort nødvendige lydberegninger før installasjon, kan man i ytterste konsekvens ende opp med å måtte skifte ut rørene eller iverksette bygningsmessige tiltak. Spørsmålet er: hvordan vet man hvilke målinger man skal se på ved valg av støydempende rør? Strukturlyd eller luftlyd? Det, og mye annet, går vi nærmere inn på her.

 

Hva skyldes lyden fra avløpsrørene?

Det er flere grunner til at det kommer lyd fra avløpsrørene, men som regel er vann som kolliderer med rørveggen synderen. Dette skjer for eksempel ved utspyling fra toalett og tømming av badekar. Vannet faller gjennom den stående avløpsledningen og treffer et bend eller grenrør, som deretter gir lyd som karakteriseres som støy. Jo større fallhøyden til avløpsledningen er, desto høyere er lydnivået. Andre årsaker til støy er at vann og luft passerer hverandre, at avløpsvannet endrer retning i et grenrør eller en retningsendring eller at vannet passerer en reduksjon.

Les også: Den vanligste naboklagen: Støy fra avløp

 

Strukturlyd og luftlyd

Ved valg av avløpsrør må man sikre at rørene, i samspill med bygningsmessige forhold, overholder kravene til støyforurensning i henhold til grenseverdiene i bygningsforskriftene TEK 17 og NS 8175. De fleste avløpsrør lydtestes av uavhengige testlaboratorier, der Fraunhofer-instituttet i Tyskland er det mest kjente. Her installeres rørene i en testbygning som sikrer identiske testvilkår for alle typer rør. Fraunhofer-rapporten angir resultater for både luftlyd og strukturlyd:

  • Luftlyden er lyden man hører når man står i rommet røret er installert. Denne lyden kan dempes gjennom materialets egenvekt eller bygningsmessige tiltak.
  • Strukturlyden er lyden man hører fra røret etter at lyden fra spillvannet har forplantet seg gjennom bygningens konstruksjoner. Denne lyden dempes gjennom materialets elastisitet, samt isolering i rørfester og gjennomføringer.

I tillegg til å måle struktur- og luftlyd tester Fauenhofer rørene med ulike vannmengder. Støymåling på en vannmengde tilsvarende 2 liter i sekundet er det mest brukte. Dette er vannmengden som passerer gjennom røret ved en vanlig toalettskylling, og brukes som grunnlag for bygningsforskriftenes støykrav.

 

Hvilken lydmåling skal man bruke?

Målingen for strukturlyd ser vanligvis svært bra ut på papir fordi den er vesentlig lavere enn luftlyd. I tillegg er den lavere enn kravet til støyforurensning fra de tekniske installasjonene. Mange velger derfor rør ut ifra denne målingen. Problemet er bare at den ikke gir noen garanti for at man overholder lydkravene overalt i byggeprosjektet.

Fordi resultatene i Frauenhofer-rapporten er målt i et testmiljø med spesifikke materialer i bygningskonstruksjonen, er det ikke sikkert strukturlyden er den samme i enhver bygningskonstruksjon. Strukturlyden i en reell bygning med andre materialer vil derfor avvike fra testresultatene. I tillegg er strukturlyden kun relevant i rom der lyden forplantes gjennom bygningens konstruksjon, og ikke på selve installasjonssiden av rørene. Dette er fordi rørfestene, veggbeslagene og veggmaterialene har stor innvirkning på hvor mye støyen fra rørene dempes. Bruker man strukturlyd som grunnlag ved valg av støydempende avløpsrør kan man derfor risikere å velge en løsning som ikke overholder bygningsforskriftene i alle rom.

Luftlyden er et langt mer pålitelig tall. Lyden fra røret vil være den samme uansett hvordan røret installeres. Samtidig kan man bare bruke luftlyden på installasjonssiden hvis røret går inn i en sjakt eller er tildekket på en eller annen måte. Her har man mulighet til å beregne hvordan, og med hva, man skal bygge inn rørene for å overholde kravene i bygningsforskriftene.

Husk: Ikke bruk testresultatene ukritisk! Skulle det gjennomføres en kontrollmåling risikerer man å bli pålagt å skifte ut rørene eller sørge for ytterligere støyisolering rundt dem – noe som koster både tid og penger.

Les også: Slik tilfredsstiller du lydkrav til avløpssystemet

 

Slik beregner man støydemping

Kravet til støyforurensning i beboelsesrom er maksimalt 32 dB(A), i henhold til NS-EN 8175. Dette forutsetter at alle typer avløpsrør isoleres eller tildekkes på en eller annen måte på installasjonssiden, slik at de tilfredsstiller kravet. Under finner du en oversikt over lydnivået støydempende rør fra Wavin har, ved en volumstrøm på 2,0 l/sek.

Produkt

Luftlyd

Volumstrøm

2,0 l/sek

Strukturlyd

Volumstrøm

2,0 l/sek

Wavin Asto

48 dB(A)

< 10 dB(A)

Wavin SiTech+

52 dB(A)

12 dB(A)

 

Når man vet luftlyden for avløpsrøret er det mulig å beregne hvordan å redusere strømmen gjennom bygningsmessige tiltak, og på den måten overholde kravene i hvert enkelt rom. Hvis røret er bak en gipsplate, vegg eller et tak, trekkes reduksjonstallet for byggematerialene fra luftlyden. Tallet man får viser hvor mye støy røret vil avgi i rom på installasjonssiden.

 

Eksempel: En gipsplate på 13 mm vil redusere luftlyden med 20 dB(A). Installerer man Wavin ASTO med en luftlyd på 48 dB(A) bak en slik gipsplate vil dermed luftlyden reduseres til 28 dB(A) og oppfylle kravet. Installerer man Wavin SiTech+ må man bruke to 13 mm gipsplater som reduserer lyden med 25 dB(A) eller en 16 mm sponplate (-24 dB(A)). Se tabell under.

 

Vegg- og takkonstruksjon

Veiledende reduksjonstall

Perforerte metallkassetter, tak

0 dB(A)

Tette metallkassetter, tak

5 dB(A)

12 mm hardpresset mineralullplater, tak

10 dB(A)

40 mm betong

35 dB(A)

60 mm betong

40 dB(A)

100 mm betong

40 dB(A)

70 mm lettbetong

25 dB(A)

100 mm Leca + puss

35 dB(A)

½ mursteinsvegg

35 dB(A)

1 x 13 mm gipsplate

20 dB(A)

2 x 13 mm gipsplate

25 dB(A)

3 x 13 mm gipsplate

30 dB(A)

16 mm sponplate

24 dB(A)

22 mm sponplate

25 dB(A)

 

Strukturlyden er langt mer komplisert å beregne, da den varierer ut ifra materialene røret installeres på og med. Det er derfor ikke mulig å lage en enkel formel som viser om kravet til støyforurensning er overholdt.

Les også: Kanalbyen Kristiansand installerer Asto

 

Komplett teknisk VVS-leverandør

Lyd og isolering er et sammensatt tema. Wavin kan bistå med grundig lydberegning av avløpssystemer og tilby totalpakker med produkter og tjenester til et stort utvalg prosjekter. Vi er en komplett teknisk VVS-leverandør, og er spesialister på planlegging av avløpssystemer med høye krav til støyreduksjon.

Wavin produserer og leverer tre produktsystemer for innvendige avløp, og samtlige er testet hos Frauenhofer-instituttet.

Wafix PP er våre standardrør uten særskilt støydemping. Den passer godt i boliger, kjellere og boligblokker på steder der avløpsinstallasjonen isoleres eller monteres i etasjeskillet.

Wavin SiTech+ passer godt i fleretasjesbygninger og bygninger som er ekstra følsomme for støy. Dette kan være boliger, hoteller, kontorer, sykehus, pleiehjem og biblioteker.

Wavin Asto har ekstra god støydempende egenskaper velegnet for bygninger med strenge krav til lavt støynivå, for eksempel i leilighetskomplekser. Den er produsert i mineralforsterket PP, og er velegnet til installasjon på synlige steder som kjøkken og baderom på grunn av sin lyse farge.

Har du spørsmål knyttet til lydberegning eller lignende problemstillinger? Ta gjerne kontakt med vår tekniske kundestøtte for råd og veiledning.