Analyse og rådgivning

Intesio er en videreutvikling av eksisterende veiledning av kunder og konsulenter i valg av overvannsløsninger. Med intesio kan vi nå tilby mer komplekse beregningssystemer. Design og kalkulering av overvannssystemer blir nå mer detaljert enn tidligere. 
Intesio gir sammenlignende dimensjons- og kostnadsberegning for ulike løsninger. 

Vi har utviklet våre egne systemer for Intesio som hjelp til konsulenter for å kunne anvende våre produkter på best mulig vis.

 

Miljømessige besparelser – Vi kan henvise til uavhengige rapporter gjort på miljøbesparelser i forhold til produksjonsmetoder, transport m.m. 

Tidsbesparelser – Hvor lang tid beregnes ved utgraving, bortkjøring av masser, tilbakefylling og selve installasjonen.

I sum gjør dette at du lettere kan sammenligne alternativene og føle deg helt trygg på at du har valgt riktig løsning. 

Økonomiske besparelser

Vi kan beregne den totale kostnaden for produkter, utgraving og installasjon.