Avløp i bygning

For en optimal håndtering av spillvann i bygninger er det viktig at rørsystemet som blir installert er et gjennomprøvd system som raskt og sikkert leder bort spillvannet.

Tradisjonelle avløp

Et moderne avløpssystem er et av bygningens viktigste installasjoner. Det er derfor viktig og velge rett system. Wafix PP er et rørsystem der kvalitet og funksjonalitet er satt i høysetet.

Les mer

Støydempende avløp

Myndighetene stiller strenge krav til støy fra tekniske installasjoner i bygg. AS+ erstatter ASTO som et av markedets aller beste avløpssystemer med støydempende egenskaper.   Eer kravene er noe lavere til støydemping, men hvor man likevel ønsker god komfort anbefaler vi SiTech+. Begge løsninger passer både for nybygg og rehabilitering, og kan tegnes i BIM.

Les mer

Tørr rett vannlås

Til alle sanitærutstyr tilkoblet et avløpssystem trenger man et fysisk skille for hindre lukt å trenge ut av systemet. HepVo er enkel å installere, frostsikker og svært effektiv. 

Les mer