Wavin Privacy- en Cookieverklaring

“Wij beschermen uw gegevens, bieden volledige transparantie met betrekking tot uw gegevens en geven u volledige controle over de gegevens die u verstrekt”

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring van de website www.wavin.nl (hierna te noemen “Website”). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens van bezoekers van de Website (hierna te noemen “u” en “uw gegevens) die Wavin B.V., J C Kellerlaan 8, 7772 SG Hardenberg, Nederland (hierna te noemen “we”, “ons” of “onze”), verwerken via de Website.

In deze verklaring leggen we uit hoe we de gegevens die we via de Website verzamelen gaan gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Dit document bevat de volgende informatie:

1. Hoe worden persoonlijke gegevens door ons verzameld en opgeslagen
2. Hoe kunnen we persoonlijke gegevens delen
3. Hoe beschermen we uw gegevens
4. Wanneer verwijderen we uw gegevens (bewaarperioden)
5. Uw rechten
6. Aanpassingen
7. Neem contact op

1. Hoe worden persoonlijke gegevens door ons verzameld en opgeslagen?

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee direct of indirect de identiteit van een natuurlijk persoon kan worden vastgesteld. Dergelijke informatie zou onder meer een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer kunnen omvatten.

Wij verwerken uw gegevens voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet. Meer informatie over in hoeverre we persoonlijke gegevens verzamelen door middel van het plaatsen van cookies vindt u in paragraaf 2.

Wavin slaat relevante informatie over website hits, bezoekers, contacten en klanten op in verschillende systemen. Dit stelt ons in staat onze (potentiële) klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Sommige informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen, of om segmentering of profilering mogelijk te maken. Wij leggen hieronder uit welke soorten informatie wij opslaan en waarom wij deze informatie nodig hebben.

A. MIJN WAVIN ACCOUNTS
Door in te loggen op “mijn Wavin account” kunt u nu of in de toekomst gepersonaliseerde diensten, zoals persoonlijke assortimenten, online bestellen, ontwerp- en calculatie tools gebruiken - (waaronder BIM bestanden) en prijslijsten inzien. Om het inloggen mogelijk te maken, slaat Wavin de volgende gegevens op: uw gebruikersnaam (e-mailadres), wachtwoord, geslacht, achternaam, initialen, adres gegevens en bedrijfsnaam en ip-adres. 

B. CONTACTFORMULIEREN
Om vragen of opmerkingen die worden ingezonden via contactformulieren te kunnen beantwoorden, kunnen wij u vragen naar uw e-mailadres en eventueel uw naam, adres en het bedrijf waarvoor u werkt. 

C. NIEUWSBRIEF
Om Wavin nieuwsbrieven te kunnen versturen aan de ontvangers ervan, vragen wij u om een e-mailadres en eventueel uw naam, initialen, geslacht en aanvullende informatie, zoals een bedrijfsnaam of functieklasse om u de juiste content te kunnen sturen. 

D. ONLINE CAMPAGNES
Om onze (potentiële) klanten in beweging te brengen en ermee verbonden te blijven, lanceert Wavin regelmatig campagnes. Naast de informatie benodigd voor het abonnement op onze nieuwsbrief, kunnen wij ook om aanvullende gegevens vragen, zoals adressen, telefoonnummers of informatie over het gebruik van producten. Op basis hiervan kunnen wij bezoekers en gebruikers van onze website relevantere content aanbieden en berichten sturen voor prijsmatching en andere doeleinden. 

E. E-MAILMARKETING
Wij kunnen gegevens over uw e-mailadres en eventueel uw naam, initialen, geslacht en aanvullende informatie, zoals bedrijfsnaam of functieklasse verzamelen om u commerciële e-mails te kunnen sturen. In zijn algemeenheid mogen wij deze gegevens verwerken als u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken, u uitschrijven voor verdere emails of uw preferenties updaten of contact opnemen met Wavin.

F. SOCIAL MEDIA
Wij gebruiken sociale media om onze content bij onze doelgroep onder de aandacht te brengen, zodat zij betrokken blijven bij Wavin in de omgeving waarin onze doelgroepen voornamelijk actief zijn. Wij kunnen bepaalde momenten van betrokkenheid en gedrag opslaan, zoals reacties op onze content, of berichten die worden gestuurd aan de inbox van onze sociale media. Informatie over het gedrag op sociale media kan in verband worden gebracht met gegevens over het gedrag op de Website. Op basis van dergelijke informatie kunnen wij uw Website-ervaring personaliseren. Via gegevens uit de gecreeerde gebruikersprofielen, kunnen wij onze targeting op social media beter instellen, zodat wij relevantere advertenties kunnen plaatsen. Wij mogen deze gegevens verwerken als u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Als u hiervoor geen persoonlijke gegevens verstrekt, krijgen wij geen informatie over u binnen en kunnen uw ervaring op onze website niet personaliseren of de targeting van onze advertenties op social media niet verbeteren.

G. ONDERZOEKEN
G. 1: Op bepaalde momenten kan Wavin gebruik maken van online onderzoeken om uw feedback te ontvangen, zodat wij onze dienstverlening en gebruikerservaring voor u kunnen verbeteren. In deze onderzoeken kunnen wij vragen naar uw naam, e-mailadres en uw IP adres oplaan. De data in deze onderzoeken wordt in principe alleen geaggregeerd gerapporteerd. Indien wij over specifieke feedback of vragen u zouden willen contacteren, zullen wij hiervoor tijdens dit survey uiteraard eerst toestemming vragen.

G. 2.: Wavin voert ook periodiek (telefonisch) klanttevredenheidsonderzoeken uit, die wij verplicht zijn om uit te voeren gezien onze ISO certificering. Dit onderzoek wordt in opdracht van Wavin door een extern onderzoeksbureau uitgevoerd. Deze data wordt geanonimiseerd aan ons gerapporteerd en mag niet met ons als opdrachtgever worden gedeeld. Daarom kunnen wij afmeldingen hiervoor niet via ons onderzoeksbureau ontvangen. Wilt u zeker zijn dat u voor een volgend onderzoek niet weer benaderd word, dan kunt u ons dit ook laten weten door een email te sturen naar info@wavin.nl.

H. WAVIN ACADEMY
Om u in te schrijven voor een training van de Wavin Academy, kunnen wij uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres vragen en verwerken. Voor het geven van een training, kunnen wij u benaderen om verder persoonlijke gegevens van u vragen, die wij noodzakelijk of nuttig achten voor een passende training. 

Cookie type

First / third-party

Uitleg

Functionele cookies

First-party cookies

Wavin gebruikt functionele website cookies om u te helpen om in te loggen op uw accounts indien u geregistreerd bent voor deze accounts of voor het insturen van formulieren.

Wavin kan ook cookies plaatsen om websiteveranderingen te testen en zo de ervaring te verbeteren.

Analytische cookies

First & third-party cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om geanonimiseerd gedrag en het aantal bezoekers van een website te herkennen en tellen, om te zien hoe bezoekers zich gedragen op een website en om vast te leggen welke content gelezen wordt. Dit zorgt ervoor dat we kunnen bepalen hoe vaak pagina’s bezocht worden en om te bepalen wat de meest populaire pagina’s zijn. Dit helpt ons om de website en de aangeboden diensten te verbeteren.

Gepersonaliseerde cookies

First & third-party cookies

Geselecteerde externe partijen kunnen tracking cookies plaatsen om persoonlijk gedrag op Wavin-websites bij te houden met als doel om meer gepersonaliseerde of gesegmenteerde inhoud te maken en te delen. Meer informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking vindt u hier.


Houdt u er rekening mee dat Wavin volgens de lokale wetgeving kan worden verplicht toestemming van u te vragen voor het gebruik van sommige cookietechnologieën. Als dat het geval is, vragen wij u toestemming te geven voor het plaatsen van cookies zodra u de Website bezoekt. Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, zullen wij ze niet plaatsen. In dat geval kunnen we echter de content op onze Website niet personaliseren. Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Als functionele of analytische cookies worden geweigerd, heeft Wavin geen informatie beschikbaar over de prestaties en de content kwaliteit van de Website. In dat geval kan Wavin de gebruikservaring van de Website niet verbeteren.

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, het activeren, deactiveren en verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies die u via de helpfunctie van uw webbrowser kunt inzien. Links naar de verschillende browsers voor het aanpassen van de cookie-instellingen kunt u hier vinden.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Als u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browserinstellingen, heeft dit mogelijk gevolgen voor de werking van de Website. Sommige diensten of functionaliteiten van de Website zijn mogelijk niet beschikbaar, of werken niet probleemloos. Het kan ook tot gevolg hebben dat u iedere keer dat u de Website bezoekt sommige informatie of voorkeuren handmatig in moet vullen.

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens is afhankelijk van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen we echter persoonlijke gegevens alleen van u wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, waar we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u te sluiten, of waar de verwerking in onze legitieme belangen is en niet wordt ondermijnd door uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden. Dit omvat ons legitieme belang om onze producten en diensten te promoten, verkopen en ontwikkelen.

Als u vragen heeft over of nadere informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens op deze pagina.

2. Hoe kunnen we persoonlijke gegevens delen

In zijn algemeenheid zullen wij uw persoonlijke gegevens niet delen met groepsentiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij mogen uw gegevens wel delen met onze groepsentiteiten binnen de Europese Unie. Cookies kunnen worden geplaatst door derden. Bekijk de lijst met cookies om te zien welke partijen dergelijke gegevens verzamelen.

Wij mogen uw gegevens delen met derden die database-, server-, onderhouds-, beveiligings-, marketing- of andere vergelijkbare diensten aan ons leveren (hierna te noemen “gegevensverwerkers”). Als wij toegang verlenen tot uw gegevens, eisen wij van deze derden dat zij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en dragen deze partijen op alleen namens ons deze gegevens te verwerken. Sommige derden zijn gevestigd in landen buiten de EER. Wij hebben met gegevensverwerkers buiten de EER controller-to-processor EU Modelclausules afgesloten om ervoor te zorgen dat uw Werknemersgegevens adequaat worden beschermd. Als u de relevante overeenkomsten voor gegevensoverdracht wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactinformatie onderaan deze privacyverklaring.

Daarnaast mogen wij uw gegevens openbaar maken als wij denken dat dit wettelijk vereist is, of daarmee voldoen aan een wettelijk verzoek.

3. Hoe beschermen we uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, verandering, ongeoorloofde openbaring of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Daarnaast eisen wij van onze gegevensverwerkers dat ook zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

4. Wanneer verwijderen wij uw gegevens (bewaarperiode)

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verzameld, tenzij anders wettelijk bepaald. Als u bijvoorbeeld uw account verwijdert of geen mededelingen meer wilt ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen, tenzij wij deze gegevens nodig hebben voor een ander doel dan uiteengezet in dit beleid, of wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Bekijk de cookielijst onder (1)H voor de specifieke bewaarperioden van cookies.

5. Uw rechten

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring, als u:

Wilt weten of wij al dan niet uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken.
- Gegevens wilt aanpassen.
- Gegevens wilt wissen.
- Gegevens wilt beperken.
- Bezwaar wilt maken tegen het verwerken van uw gegevens.
- Wilt dat wij uw gegevens doorsturen naar een andere organisatie.

Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie aan te leveren om zo uw identiteit te bevestigen. Wij zullen zonder onnodige vertraging informatie aanleveren over de genomen acties, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan nogmaals met twee maanden worden verlengd als dat nodig is, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In geval van een dergelijke verlenging stellen zij u hiervan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte en geven dan ook de redenen voor de vertraging aan.

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

6. Aanpassingen

Onze privacy- en cookieverklaring wordt geupdate wanneer noodzakelijk. De meest recente versie (nu van 22 november 2018 Revisieversie: 01) is hier te vinden op www.wavin.nl. 

7. Contact opnemen

Heeft u vragen of klachten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Wavin NL
J C Kellerlaan 8
7772 SG Hardenberg
T 0523-288 165 NL
info@wavin.nl