Solar - Wavin Tigris K5/M5

Actievoorwaarden Introductie actie Tigris K5/M5

Hoe werkt de actie?

Besteed voor minimaal 300 euro netto aan Wavin Tigris K5/M5 fittingen in de actie periode, en ontvang een gratis Wavin Tigris Alupex buis 16x2,0 van 25 meter!
Komt u in aanmerking voor de actie, dan ontvangt u van uw Solar accountmanager een e-mail waarin u toestemming geeft aan Wavin om de rol aan u te verstrekken. De rol wordt dan zo snel mogelijk naar het opgegeven adres verstuurd.

Actievoorwaarden:

 • De actie geldt bij een aankoop van elke E300,00 netto aan Wavin Tigris K5/M5 fittingen bij Solar Nederland b.v in de Solar verkoopfilialen en online op www.solarnederland.nl.
 • U heeft recht om mee te doen met de actie wanneer u voor minimaal E300,00 netto aan Tigris K5/M5 fittingen koopt bij Solar (verkoopfilalen en/of online) in de actieperiode 1 oktober tot en met 30 november 2020.
 • U ontvangt de gratis rol Tigris Alupex buis 16x2,0 van 25 meter van Wavin. Hiervoor wordt u per e-mail benaderd door Solar in de maanden oktober, november en december 2020. Via een reply op de mail geeft u toestemming aan Wavin om de rol naar u op te sturen, op het door u aangegeven adres.  
 • De actie artikelen kunnen niet worden ingeruild tegen contanten.
 • De actie loopt van 1 oktober tot 30 november 2020 of tot zolang de voorraad strekt.
 • De actie kan zonder aankondiging door Solar en/of Wavin worden beëindigd op ieder moment.
 • Indien u gebruik maakt van deze actie gaat u akkoord dat uw gegevens vanuit Solar met Wavin worden gedeeld. Deze gegevens zullen uitsluitend voor deze actie worden toegepast en worden vernietigd uiterlijk 1 maand na het verlopen van de actie.
 • Er kunnen geen rechten verleend worden aan deze actie na de looptijd van 01-10-2020 t/m 30-11-2020
 • Wavin heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) het recht deze actie te (laten) beëindigen en/of (actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. 
 • Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.wavin.nl/tigris-solar worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal Wavin over deze gevallen beslissen.
 • Medewerkers van Wavin en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname. 
 • De algemene voorwaarden van Wavin zijn op deze actie van toepassing.

Aansprakelijkheid

Wavin sluit aansprakelijkheid uit voor: a. de verloren gegane uitkomsten; en/of b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; en/of c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens. Wavin en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie. Specifiek: Wavin is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de actie. Wavin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken van de actie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van vallen. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisatie aan de actie en het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.

Rechten Wavin

Wavin behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgaaf van reden, naar eigen inzicht zonder dat Wavin hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. Wavin behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Vragen & Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, kunt je de accountmanager van Wavin Nederland bereiken, een overzicht is te vinden op  www.wavin.nl/contact. Of neem contact met ons op via: info.nl@wavin.com

Gebruikersvoorwaarden

We gebruiken alle door jouw verstrekte gegevens ten aanzien van deze actie uitsluitend voor deze actie. Bij deelname aan de actie geef je ons toestemming voor het verwerken van deze gegevens om hiermee te valideren dat je recht hebt op de actie. We verstrekken geen gegevens aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.