Particulier afkoppelen

De afkoppeloplossing van Wavin bestaat uit één of meerdere infiltratiekratten, die kant-en-klaar zijn verpakt in geotextiel en eenvoudig in de tuin kunnen worden ingegraven. Het regenwater dat op het dak van de woning valt, wordt hierbij eerst gefilterd en vervolgens naar deze ondergrondse voorziening geleid, waarna het in de grond kan infiltreren.

Wavin infiltratiesysteem

Om een doeltreffende, onderhoudsvriendelijke en goed functionerende regenwater infiltratievoorziening te creëren, worden de ingepakte infiltratiekratten gecombineerd met een aantal slimme regenwaterproducten. Op deze manier bent u verzekerd van een systeem dat lang meegaat, draagt u bij aan het voorkomen van wateroverlast en houden we bovendien de natuurlijke watercyclus intact.

Afvangen van vuil

Om het infiltratiesysteem langdurig te laten functioneren is het belangrijk om het aanwezige vuil uit het regenwater te filteren. De bladscheider onderin de regenpijp verwijdert eventueel blad uit het water en dient ook als overstort bij eventuele zware regenval. Het filter in de zandvangput vangt het fijnere vuil af zodat dit niet in infiltratiesysteem terecht komt. Zowel de bladscheider als de zandvangput zijn eenvoudig te onderhouden.

Infiltratie Unit

Om het regenwater uiteindelijk te kunnen opvangen en in de grond te laten wegsijpelen zijn er één of meerdere infiltratiekratten in geotextiel verpakt tot buffer. Deze infiltratiebuffer kan in de tuin of onder een oprit voor personenauto’s worden ingegraven. Plaats boven op de kratten een dicht folie om gele plekken in het gras te voorkomen.

PVC U-3 buis met Recycore®

Om het regenwater te transporteren naar het infiltratiesysteem kan de groene PVC Ultra-3 buis met Recycore® Technologie worden gebruikt. Deze duurzame buis van de hoogste kwaliteit bestaat voor 40% uit gerecycled materiaal. Daarmee draagt u nogmaals bij aan een beter milieu.

Wavin berekening

Wavin helpt u de gewenste inhoud voor uw infiltratievoorziening te berekenen. Dat doen we aan de hand van gemeentelijke bergingseisen, de overstortfrequentie en het af te koppelen oppervlak. Uw systeem moet minimaal de berekende hoeveelheid regenwater kunnen bergen.

De toepassing

Het Wavin infiltratiesysteem infiltreert het regenwater in de bodem van uw tuin. Hierbij blijft het regenwater op de plek waar het valt, blijven lokale grondwaterstanden op peil en wordt het water niet onnodig afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het is ook mogelijk om de infiltratievoorziening, door deze te voorzien van een waterdicht folie, om te bouwen tot hergebruikvoorziening waardoor uw het water bijvoorbeeld kunt gebruiken voor de planten in uw tuin.