Slim watermanagement in Friese bodem

Realisatie De Centrale As

De Centrale As is de naam van de nieuwe, ruim 20 kilometer lange weg tussen Dokkum en de aansluiting op de N31 in Friesland. Aannemerscombinatie Nije Daam was verantwoordelijk voor het ontwerp én de uitvoering van een groot deel van het traject. Voor het watermanagement rondom de 'kunstwerken' ontwierpen zij samen met Wavin een niet-alledaagse oplossing.

Met de realisatie van De Centrale As krijgt een gebied van 7.000 hectare een nieuwe impuls. Natuur én infrastructuur. De nieuwe 100-kilometer wordt de belangrijkste verkeersader in de regio. Het miljoenenproject wordt gefaseerd uitgevoerd. Maar liefst 4 deeltrajecten - Midden 0, 1 en 2 en Zuid 2 - werden gegund aan Aannemerscombinatie Nije Daam (Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder).

Vertraagd afvoeren

Omdat het een Design & Construct opdracht betrof, lag een belangrijke taak in het ontwerp. Ontwerpleider Pascal IJsseldijk (Van Gelder): "In totaal hebben wij bijna 17 kilometer weg aangelegd met daarin onder andere een aquaduct, tunnels en een ovonde (ovale rotonde, red.). Op die plekken ligt de weg verdiept onder het maaiveld. Voor de opvang en afwikkeling van al het regenwater moest er een oplossing komen. Dit om de weg ook bij hevige regenval goed begaanbaar te houden."

Nije Daam en Wavin zaten hiervoor al in een vroeg stadium samen om tafel. Het vertraagd afvoeren van het regenwater was voor Wavin het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp. Accountmanager Tom Lentfert legt uit waarom: "Langs wegtrajecten als deze moeten er gigantische hoeveelheden regenwater kunnen worden afgevoerd. De pompen in de pompkelder kunnen dat niet in één keer verwerken. Daarom is het belangrijk het water eerst op te vangen en vervolgens vertraagd af te voeren. Groot voordeel hiervan is dat 'lichtere' pompen en een een kleinere pompkelder volstaan.

Een speciale voorziening in de Tegra putten zorgt ervoor dat het water wordt gestuwd en zeer gecontroleerd richting de pompkelder stroomt
Pascal IJsseldijk , ontwerpleider Aannemerscombinatie Nije Daam

Wavin Q-Bic en Tegra

De uiteindelijke oplossing werd een combinatie van Wavin Q-Bic infiltratie units en Wavin Tegra putten. En dat is uniek in de wegenbouw, vertelt ontwerpleider Pascal IJsseldijk (Van Gelder): "Voor het afvoeren van regen-en wegwater wordt meestal gewerkt met grindkoffers of grote rioolbuizen langs de weg. Een nadeel is dat die oplossingen veel ruimte in beslag nemen. De Wavin Q-Bic infiltratie units zijn compact, hebben een grote opvangcapaciteit, kunnen zwaar belast worden en zijn ook prijstechnisch interessant. Een speciale voorziening in de Tegra putten zorgt ervoor dat het water wordt gestuwd en zeer gecontroleerd richting de pompkelder stroomt."

Verdeeld over de 4 deeltrajecten werden een gigantisch aantal kratten en putten toegepast: zo'n 8.000 Q-Bic's tegen 170 Tegra's in verschillende diameters. Daarbij natuurlijk de nodige PE en PP leidingen, kolken en drainageleidingen en -putten. IJsseldijk: "Het was voor ons de eerste keer dat we Q-Bic installeerden, maar het ging vrij snel en makkelijk, mede door de goede voorbereiding. We zijn gestart met de weg langs het aquaduct, een afstand van ruim een kilometer."

Springplank

Vanaf het najaar van 2016 razen de eerste auto's over de Centrale As. Een mijlpaal na vele jaren werk en voorbereiding. IJsseldijk is enthousiast over de samenwerking met Wavin: "Met een bestaand product als basis hebben we samen een geweldige maatwerkoplossing ontworpen. Zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering hebben we veel overlegd en afgestemd. Ook de logistieke kant verliep prima. Ik zie het als een mooie springplank naar toekomstige projecten."

Meer weten? Ga naar www.decentraleas.nl of e-mail Tom Lentfert