Nieuw distributiecentrum Vos Logistics

Duurzaam regenwatertransport

De ondernemers op bedrijventerrein De Geer in Oss krijgen een nieuwe buur. In opdracht van investeerder Montea realiseert Bouwbedrijf van der Maazen een nieuw, reusachtig distributiecentrum dat zal worden verhuurd aan Vos Logistics. Het pand wordt gebouwd volgens de BREEAM-duurzaamheidsnormen. Infiltratie van regenwater is één van de eisen. 

“Het distributiecentrum telt zo’n 25.000 vierkante meter, plus 12.000 vierkante meter verhard oppervlak. Om al het regenwater dat hier valt af te voeren, moeten goede, capabele voorzieningen worden getroffen,” aldus Eric Bissels, bedrijfsleider bij GWW-bedrijf W.H. Heijmans B.V. uit Geffen. Het bedrijf vervult dit project in nauwe samenwerking met Marcel Wittenberg B.V. in Oss. Laatstgenoemde is penvoerder, W.H. Heijmans B.V. verzorgt het infiltratiewerk. 

Bissels: “Voor het aanleggen van infiltratieriool en infiltratie units draaien wij onze hand niet om. De uitvoering staat of valt echter met een goede voorbereiding. Voor het maken van de berekeningen en advies over de materialen hebben we daarom de hulp van Wavins projectenbureau ingeschakeld. Zij zijn de echte specialisten.”

De wens was een rioolstelsel met infiltratiemogelijkheden, waarbij al het regenwater wordt geïnfiltreerd in eigen bodem.
Eric Bissels , bedrijfsleider W.H. Heijmans B.V. 

Projectenbureau

Ook bij dit project bleek Wavins advies welkom. Bissels had niet alleen rekening te houden met de bestekteksten, ook de gemeente Oss, de grondeigenaar, had specifieke ideeën over de waterhuishouding. “De wens was een rioolstelsel waarbij al het regenwater wordt geïnfiltreerd in eigen bodem. Ook moeten we aan een bepaalde buffercapaciteit voldoen en rekening houden met de lokale regenintensiteit. Wavins projectenbureau heeft voor ons de mogelijkheden uitgewerkt en doorgerekend. Een infiltratieriool in combinatie met infiltratie units bleek de beste oplossing.” 

Zo gezegd, zo gedaan. Samen met Marcel Wittenberg legde W.H. Heijmans rondom het gebouw een soort ringleiding van infiltratiebuizen aan. Het regenwater stroomt vanaf het dak via verzamelleidingen in de IT-buizen, die het vervolgens vertraagd afvoeren en infiltreren. Wanneer er uitzonderlijk veel water valt, bijvoorbeeld tijdens extreme buien, stroomt het water door naar het infiltratieveld dat naast het gebouw werd aangelegd. Bissels: “Het gaat om eenlaags infiltratieveld met 90 Wavin Q-BB en 2 Q-Bic infiltratie units. Hiermee realiseren we een grote buffercapaciteit. Op speciaal verzoek van de gemeente hebben we ook nog een betonnen overstortconstructie gemaakt. Als zelfs het infiltratieveld het water niet meer aankan, loopt het water de sloot in.” 

Strakke planning

W.H. Heijmans is nagenoeg klaar met de aanleg van de infiltratievoorzieningen. “Mede door de uitstekende voorbereiding van Marcel Wittenberg B.V. hebben we snel kunnen doorwerken. Dat moest ook wel, want we het distributiecentrum moet binnen een half jaar gereed zijn.” De geplande oplevering is in oktober.