Innovatie bij rioolbeheer gemeente Enschede

donderdag 25 april 2019

Ondergrondse zaken op de schop

Wavin Spotlight - Het klinkt misschien niet als de meest aantrekkelijke baan die er bestaat, maar het is wél een ontzettend belangrijke: rioolbeheer. Inspecties en reiniging van het riool, maar ook wateroverlast en schades zijn daarbij aan de orde van de dag. Is het eigenlijk mogelijk om innovatief te zijn op dat gebied? Sander Dimmendaal is Senior Technisch Adviseur Riolering bij de Gemeente Enschede. Hij vertelt over de knelpunten in de Twentse gemeente én hoe zij met innovatie omgaan.

Risicogestuurd rioolbeheer

Het werk van Sander Dimmendaal is op te splitsen in twee delen: operationeel rioolbeheer en stadsontwikkeling. "We hebben het rioolbeheer in de gemeente Enschede goed op de rit en we proberen ons voortdurend te verbeteren. Zo passen we vanaf 2014 risicogestuurd rioolbeheer toe. In onze gemeente ligt ongeveer 800 kilometer riolering. We hebben het rioolstelsel van de hele gemeente in kaart gebracht en bepaald welke riolen risicovol en welke minder risicovol zijn. In Enschede zijn bijvoorbeeld de Singles en uitvalswegen ontzettend belangrijk: daar gaat veel verkeer overheen en de impact van schade aan het riool is daar het grootst. De riolering onder die wegen wordt daar extra gemonitord. Riolering in bijvoorbeeld woonwijken wordt pas geïnspecteerd en gerepareerd wanneer er een melding over binnenkomt. Dit risico is grondig afgewogen en is acceptabel vanwege de consequenties en de snelle reactietijd die we hanteren om het vervolgens op te lossen."

Voortdurend vooruitkijken

“Door langer te wachten met het vervangen van riolering ontstaan natuurlijk ook schades die wij wellicht hadden kunnen voorkomen. Want soms kost het achteraf meer geld om het riool te repareren. Daarom zoeken we nu naar het omslagpunt: wanneer is het achteraf verhelpen van schades duurder dan het eerder vervangen van de riolering? De meerkosten van onvoorziene schade zetten we af tegen de kosten van het inspecteren en onderhoud.”

Innovatie betekent niet dat je zelf het wiel opnieuw moet vinden. Door kennis te delen kunnen we voor onszelf de ultieme manier van werken bepalen
Sander Dimmendaal , Senior Technisch Adviseur Riolering Gemeente Enschede

Allerlei procedures onder de loep

“Niet alleen het huidige risicogestuurd rioolbeheer nemen we onder de loep. We zijn momenteel voor allerlei procedures aan het kijken of ze de juiste zijn. Samen met marktpartijen onderzoeken we in ‘Camino Water’ of er andere inspectietechnieken mogelijk zijn die meer zeggen over de feitelijke toestand en restlevensduur van de riolering. Ook bekijken we wanneer een riool moet worden geïnspecteerd en gereinigd. Momenteel wordt dat in een cyclus gedaan waarbij eens per 7 tot 10 jaar ieder riool wordt gereinigd. Maar is dat echt nodig? Misschien kan het wel anders. Door er met een andere blik naar te kijken krijg je steeds nieuwe inzichten.”

Stadsontwikkeling

Maar ook inbreidingen binnen de gemeente Enschede brengt de nodige vragen met zich mee. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herontwikkelingen in de stad waarbij nieuwe woningen of appartementen worden gebouwd, bestaande riolering moet worden verwijderd en nieuwe riolering moet worden gelegd. Sander Dimmendaal vertelt: “Dan bekijken we bijvoorbeeld wat voor riolering er ligt, wat daarvan de staat is en of er iets mee moet gebeuren. Maar we onderzoeken ook of in de waterhuishouding knelpunten zijn, die we binnen zo’n project kunnen aanpakken. We hebben een Programma van Eisen met betrekking tot nieuwe riolering: alle riolering moet op die manier, met die buizen en die putten worden aangelegd. Zo zorgen we ervoor dat het altijd aan onze kwaliteitseisen voldoet en dat we de riolering goed kunnen onderhouden en beheren.”

Met een andere blik naar iets kijken is juist heel verfrissend
Sander Dimmendaal , Senior Technisch Adviseur Riolering Gemeente Enschede

Innovatie

Innoveren betekent niet altijd dat je zelf het wiel opnieuw uit moet vinden. Wij zijn veel in gesprek met de Universiteit Twente voor de nieuwste innovatieve ideeën. Maar daarnaast praten we ook met gemeenten om ons heen. Elke gemeente ontwikkelt zich op verschillende deelgebieden. Juist door ideeën onderling te delen en positieve maar ook negatieve ervaringen uit te wisselen, kunnen we voor onszelf beter en sneller de ultieme manier van werken bepalen.”

Stap voor stap

“Ik heb jarenlang als aannemer gewerkt en kom wat dat betreft dus uit een wereld waar beslissingen snel worden genomen. Bij de gemeente zijn veel dingen mogelijk, maar wel op een ander tempo. Er zit een politieke en financiële lading achter, je kunt niet zomaar iets veranderen. Dat is even wennen, maar tegelijkertijd is het ook iets positiefs. Je verbaast je over hoe sommige dingen voor veel mensen automatisch gaan. Dan is met een andere blik naar iets kijken juist verfrissend. Tuurlijk zou het van mij soms wat sneller mogen, maar een gedegen oplossing kost tijd en dat we stappen zetten betekent dat we al goed op weg zijn.”

Wavin Spotlight

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en cases rondom het toekomst bestendig maken van Nederland? Bekijk Wavin Spotlight en meld u aan voor onze Wavin Spotlight updates!