dinsdag 6 december 2016

Wavin Nederland zet dak vol zonnepanelen voor nog meer duurzaamheid

Op het dak van ons kantoorgebouw in Hardenberg is deze zomer hard gewerkt. DGB energie heeft daar maar liefst 284 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd. 

2020 was het warmste jaar ooit, klimaatverandering is niet langer een probleem van de toekomst. Daarom is deze top zo belangrijk. De huidige maatregelen zijn niet opgewassen tegen het tempo waarin klimaatverandering onze wereld beïnvloedt en daarom is het belangrijkste doel van de top om actie te versnellen door verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen om collectief na te denken over hoe we klimaatbestendiger kunnen worden. Bij Wavin geloven we dat we waardevolle verbindingen moeten leggen om dit te bereiken. Verbindingen tussen experts die het grootste deel van hun leven nadenken over hoe we onze steden kunnen verbeteren. Verbindingen tussen wereldwijde en lokale partners. En verbindingen tussen diverse landen. De klimaattop concentreerde zich op 11 actiethema's, waarvan er één centraal staat in het doel van ons bedrijf: waterbeheer. Gezien het feit dat tegenwoordig 90% van de milieurampen in de wereld met water te maken heeft, zijn wij waarschijnlijk niet de enigen die voor dit actiethema pleiten. Hoe kunnen we steden slimmer om laten gaan met water? Hoe kunnen we onze rioleringssystemen verbeteren en kostbaar water besparen dat nu verloren gaat door lekken? Hoe kunnen we technologie gebruiken om afval- of stormwater veilig te beheren? Hoe kunnen we regenwater beter opvangen? Dit zijn de vragen die wij ons bij Wavin elke dag stellen. En door te zien dat ze nu een van de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn van zo'n belangrijk evenement, motiveert het ons om door te gaan met onze missie.
  

Tijdens de Summit was Daniel Martinez-Valle, voormalig CEO van ons moederbedrijf Orbia, uitgenodigd om te spreken over hoe we steden leefbaarder, liefdevol en veerkrachtiger kunnen maken. In de The Mayor's Manual, een podcast die de oplossingen aanboort die koplopers en changemakers in het handboek van elke burgemeester willen zien, deelt Daniel zijn visie en wijst hij erop dat we zoveel mogelijk mensen moeten betrekken bij het oplossen van klimaatproblemen. Want ook hij gelooft dat samenwerking aan de basis ligt van innovatie en uiteindelijk van verandering.


Het zijn evenementen zoals de Climate Adaptation Summit die mensen samenbrengen om partnerschappen en echte verbintenissen aan te gaan. Zoals de kristalheldere lijst van 'to do's' voor het komende decennium, die het resultaat is van de top. De 'Adaptation Action Agenda' is een toegankelijk overzicht van de belangrijkste acties die worden ondernomen om weerstand te vergroten, en van de beoogde resultaten daarvan. Een belangrijk punt op de agenda is de oprichting van een 'Water Adaptation Hub' om interventies voor klimaat- en wateraanpassing wereldwijd te versnellen door de watersector samen te brengen en met andere sectoren te verbinden. Wij erkennen onze rol en verantwoordelijkheid in deze inspanning en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de agenda vooruit te helpen naar een klimaatbestendige wereld.