Elektro buis en CPR regelgeving

vrijdag 17 maart 2017

Wat zijn de gevolgen van de CPR regelgeving voor elektro buizen

De nieuwe CPR is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken. Dit is alleen van toepassing op kabels, toch krijgen we inmiddels veel vragen over onze Elektrobuizen en hoe Wavin inspeelt op de binnenkort van toepassing zijnde classificatie van leidingwegen (NEN8012), betreffende Elektro buizen.

Wat is CPR?

De CPR (Construction Product Regulation) is de Europese verordening voor bouwproducten die geldt voor alle landen binnen de Europese Economische ruimte (EER), en die als Verordening directe werking heeft in deze landen. In Europa is de CPR bekend als norm EN50575. In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. 

Toepassing CPR

Voor bouwproducten op de Europese markt waarvoor een geharmoniseerde Europese norm (hEN) van toepassing is, of waarvoor een Europees Beoordelingsdocument (ETA) is gepubliceerd, is CE markering verplicht per 1 juli 2013 en moet een prestatie verklaring (DoP; declaration of performance) worden opgesteld en gepubliceerd.

In Nederland en ook in de andere landen, betekent dit dat alleen via de DoP over essentiële kenmerken gecommuniceerd mag worden, waaronder ook het gedrag bij brand. Voor elektro kabels is per 1 juli 2017, EN 50575 en NEN 8012 bindend, is CE markering van toepassing, en moeten fabrikanten de prestatie verklaring opstellen en beschikbaar maken.

Gevolgen CPR voor Elektro buizen van Wavin

Voor elektro buizen zal er, ook na 1 juli 2017 niets wijzigen aan de situatie omdat er nog geen hEN gepubliceerd is voor deze producten. De Europese kunststof leidingindustrie (TEPPFA, the European Plastic Pipes & Fittings Association, met medewerking van Wavin) werkt nauw samen met CEN (het Europese normalisatie instituut) en de Europese Commissie om er voor te zorgen dat de noodzakelijke geharmoniseerde Europese normen worden opgesteld en gepubliceerd worden zonder al te veel vertraging, zodat op enig moment ook CE markering op kunststof leidingsystemen voor kabelbescherming aangebracht zal worden. Dit kan echter pas als deze Europese normen geaccepteerd zijn door de leden van CEN en zijn gepubliceerd in de “Europese Staatscourant”, het Officiele Journaal van de Europese Commissie (OJEU).

Advies Wavin

Kunststof Elektro buizen kunnen gewoon zonder problemen worden gespecificeerd, verkocht en toegepast worden met het bestaande keurmerk (KEMA), op basis van de bekende product normen of keuringseisen. Wel adviseert Wavin bij CPR gekeurde kabels een halogeenvrije low friction buis toe te passen.