woensdag 4 januari 2017

Vraag 't Wavin: Hoeveel geluid mag het toilet maken?

René Offringa, technisch adviseur Bouw & Installatie bij Wavin, beantwoordt veelgestelde vragen. Deze keer: Hoeveel geluid mag het toilet maken? Helaas zijn er nog geen wettelijke eisen hoeveel geluid je óp het toilet mag maken. Maar hoeveel geluid het toilet zélf mag maken, daarop is wel een antwoord.

In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan het geluid dat eigen installaties binnen een woning mogen veroorzaken. Het gaat dan om de eigen verblijfsruimten van die woning, zoals de slaapkamer en zitkamer. Ventilatiesystemen en verwarmingstoestellen mogen in deze verblijfsruimten niet meer dan 30 dB geluid produceren. Begrijpelijk, want ventilatiegeluiden hoor je langdurig en zijn over het algemeen zeer irritant. Voor toilet en riolering gelden deze eisen niet. Binnen de eigen woning worden daaraan geen geluidseisen gesteld.

In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan het geluid dat eigen installaties binnen een woning mogen veroorzaken
René Offringa , technisch adviseur Bouw & Installatie

Anders ligt het bij appartementen of woningen onder één kap. Daarvoor geldt dat het toilet of de daarop aangesloten riolering van de buren niet meer dan 30 dB geluid mag produceren in jouw verblijfsruimte. Met name standleidingen en leidingen boven een verlaagd plafond kunnen hier nog wel eens overheen gaan. Met het programma Sound Spot Sim kan vooraf bepaald worden hoeveel geluid een riolering zal veroorzaken in een verblijfsruimte. Zo nodig kunnen dan voor aanvang van de (ver)bouw maatregelen getroffen worden. Denk aan de toepassing van ander leidingmateriaal of plaatsing van een zwaardere tussenwand, waardoor het geluidsniveau tot een aanvaardbaar niveau wordt gebracht.

Overigens wordt algemeen verwacht dat het geluid van het eigen toilet in ieder geval beperkt blijft bij een eigen verblijfsruimte tot 40 dB en bij veel andersoortige situaties zoals winkels, hotels en scholen tot 35 dB. Bij het maken van een bestek kan dit desgewenst nog worden aangescherpt.