Geluidsarm pvc

woensdag 15 maart 2017

Hoe vaak zit de buurman op de wc?

Horen wanneer de buurman naar het toilet gaat? Nou… liever niet. We stellen steeds hogere eisen aan ons wooncomfort. Nu onze woonruimtes beter zijn geïsoleerd, vallen geluiden binnenshuis meer op. Zo wint geluidsarme afvoer de laatste jaren steeds meer aan populariteit, zeker bij appartementencomplexen en hotels. Best ingewikkelde materie, waarbij u zeker wilt weten dat u de beste oplossing kiest. Wavin inschakelen is dan een verstandige keuze. En ik geef u daarvoor 3 redenen.

Door: René Offringa, technisch adviseur Bouw & Installatie bij Wavin

1. Jarenlange innovatie

Het Bouwbesluit 2012 speelt in op de strengere eisen op het gebied van wooncomfort. Het toilet en de daarop aangesloten riolering mogen in wooncomplexen niet meer dan 30 dB geluid produceren in de naastliggende verblijfsruimte. Wij stelden onszelf 25 jaar geleden al de vraag ‘hoe kunnen we het luchtgeluid en contactgeluid in de afvoer beperken?’ Jarenlange innovatie heeft geleid tot leidingsystemen met uitstekende geluidsisolerende eigenschappen die bovendien gemakkelijk te installeren zijn.

Om flexibel te kunnen inspelen op diverse situaties, bieden we twee types voor geluidsarme afvoer: Wavin AS en Wavin SiTech+
René Offringa , technisch adviseur Bouw & Installatie

2. Keuzemogelijkheden

Het ene project is het andere niet. Elke combinatie van ruimtelijke verdeling, wandmateriaal en leidingsystemen levert een nieuwe situatie op. Daarnaast heeft een installateur niet alleen te maken met wettelijke eisen voor geluidslimieten, maar ook met het ontwerp van de architect en de wensen van bewoners. Tel daarbij op het beschikbare budget en eventuele tijdsdruk en het wordt duidelijk dat deze hoeveelheid aan variabelen complexe vraagstukken oplevert. Om flexibel te kunnen inspelen op diverse situaties, bieden we twee types voor geluidsarme afvoer: Wavin AS en Wavin SiTech+.

3. Rekenkundige onderbouwing

Welk geluidsarm systeem is nu de beste keuze? Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Het programma SoundSpotSim rekent het voor u uit. Daarvoor vult u een aantal gegevens in, zoals valhoogte, het debiet, de diameter van de leiding, type isolatie, de opbouw van de schachtwand, het volume van het vertrek, etc. Zo kan het programma berekenen welk systeem de optimale keuze is. Omdat in de bestekfase veel waarden nog variabel zijn, is het mogelijk om meerdere opties te proberen. Zo weet u vooraf precies wat het uiteindelijke geluidsniveau is, welk materiaal u daarvoor nodig heeft en - ook niet onbelangrijk - wat de kosten zijn.

Het programma SoundSpotSim is verkrijgbaar bij ISSO. Ook kan één van de Wavin adviseurs vrijblijvend voor een berekening voor u maken. SoundSpotSim is een initiatief van ISSO en het resultaat van jarenlang onderzoek.