dinsdag 18 oktober 2016

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen

De recente golf van hevige stortbuien in steden in heel West-Europa en zelfs in de hele wereld laat een toename zien van overstromingen in stedelijke gebieden. De gewonde personen, sterfgevallen, schades aan huizen, bedrijven en gemeentelijke infrastructuur zijn enorm. En gezien de klimaatverandering zullen de aantallen overstromingen toenemen met bijbehorende schade... tenzij we proactief een aantal maatregelen nemen om dit probleem te aan te pakken. Er zijn behoorlijk veel preventieve maatregelen die genomen kunnen worden zodat de steden en inwoners veilig blijven. Hier zijn er tien:

1. Maak een 'sponge city'

Dit concept is zeer populair in China: een land waar het aantal stedelijke overstromingen verdubbelde in de afgelopen jaren. Volgens Kongjian Yu, de decaan van Peking University’s College of Architecture en Landschapsarchitectuur, “werkt sponge city als een spons die water op natuurlijke wijze opslaat, schoonmaakt en gebruikt. Dus, in plaats van regenwater afvoeren, houdt een sponge city het water voor eigen gebruik binnen haar eigen grenzen. De toepassingen zijn onder meer: - de irrigatie van tuinen en stedelijke boerderijen – het teruggeven van water aan de ondergrond - het gebruik van regenwater voor het doorspoelen van de toiletten - de optimalisatie van het regenwater zodat het schoon genoeg wordt om te gebruiken als drinkwater. Arcadis, een strategische partner van Wavin, is benoemd tot consultant voor het Chinese Sponge City Project in Wuhan. Wuhan is de eerste van de 16 steden waar deze pilot wordt uitgevoerd onder leiding van de centrale overheid. Iedereen is benieuwd hoe deze nieuwe aanpak van regenwatermanagement werkt.

Dihua Li (Vice-Dean, Graduate School of Landscape Architecture, Peking University) geeft uitleg over de ‘sponge city’.

2. Groene daken / daktuinen 

Groene daken (daken bedekt met vegetatie) absorberen regenwater en verminderen overstromingen. De daken zijn erg populair in Europa. In Frankrijk bestaat zelfs een wet ter bevordering van groene daken. De voordelen zijn eenvoudig: - voor de eigenaar van het gebouw is het een regenwatermanagement tool; - het verminder wateroverlast - voorkomt het overstromingen van het riool; - neutraliseert het effect van zure regen en - filtert stikstofvervuiling uit het regenwater. Een voorbeeld van een ‘green roof’ is ook te vinden bij Wildlands Zoo in Emmen, een project waar Wavin bij betrokken was.

Groen dak in Culemborg

3. Maak uiterwaarden en overflow-gebieden voor rivieren.

Er was een tijd dat de uiterwaarden grote delen langs de Europese rivieren vormden. Vandaag de dag, als gevolg van verstedelijking, is minder dan de helft nog in tact. Er is een beweging gaande om deze uiterwaarden te herstellen vanwege hun belangrijke rol in de bescherming tegen overstromingen, waterbeheer en natuurbehoud. Wat uiterwaarden eigenlijk doen is vasthouden en absorberen van water waardoor nabijgelegen steden beschermd worden tegen de gevolgen van zware regenval.

Uitzicht op de uiterwaarden na een overstroming op het Isle of Wight (UK)

4. Het scheiden van regenwater van het riool.

Om het watermanagement te verbeteren en het riool te beschermen tegen schade, vernieuwen steden hun ondergrondse leidingen en rioleringen - door het scheiden van regenwater van het riool. Dit zorgt ervoor dat waterzuiveringsinstallaties worden ontlast van grote hoeveelheden regenwater waardoor ze optimaal kunnen functioneren en minder overstorten.

5. Installeer ondergrondse regenwaterbuffer- en infiltratiesystemen.

Niets werkt beter dan het toepassen van duurzame oplossingen. Denk hierbij aan regenwaterbuffers en infiltratie-oplossingen, zoals de Wavin Q-BB, Q-Bic en Q-Bic Plus. Deze ondergronds te installeren kunststof kratten werken snel en makkelijk en zijn ontworpen voor gebruik op plaatsen met zware verkeersbelasting. De nieuwste oplossing, Wavin Q-Bic Plus, heeft als grote voordelen: de complete ontwerpvrijheid, uitstekende toegankelijkheid en maximale installatiesnelheid. Door de innovatieve modulaire eigenschappen kan er met Wavin Q-Bic Plus zeer snel een regenwaterinfiltratie- of buffersysteem worden opgebouwd. Verder zorgen de open structuur en de hoge toegankelijkheid van de units ervoor dat inspectiecamera’s en reinigingsapparatuur voldoende ruimte hebben, waardoor het systeem gedurende de hele levensduur goed kan worden beheerd en zo de maximale infiltratiecapaciteit benut.

Men working on an attentuation and inflitration tanks

6. Houd het riool schoon zodat deze kan doen wat het moet doen.

Het lijkt voor de hand liggend maar het riool kan verstopt raken met afval, puin, boomwortels en bladeren. De traditionele rioolbuizen kunnen roest en corrosie ontwikkelen wat tot problemen leidt. De kunststof rioolbuizen van Wavin en de Tegra inspectieputten zijn bestand tegen corrosie en verkalking en zijn gemakkelijk te inspecteren en te reinigen.

Wavin Tegra 1000 put

7. Duurzame afvoer: waterpasserende bestrating en beplanting

In sommige stedelijke gebieden wordt veel groen beschouwd als een luxe. In bebouwd gebied zien we veel beton en beton absorbeert natuurlijk geen regenwater. Beton blokkeert juist regenwater en leidt water om naar de afvoersystemen die op hun beurt vaak verstopt raken. Het water overstroomt vervolgens in de straten wat leidt tot overstromingen. Het concept van duurzame drainage is volkomen logisch. Als onderdeel van de stedelijke milieu-initiatieven die in Europa en wereldwijd gaande zijn worden blokkerende bestratingen vervangen door water passerende bestratingen en gras en andere beplanting. Hierdoor kan het regenwater natuurlijk afgevoerd worden in de bodem. En zo houden we ook nog eens de planten langer in leven.

Bestrating met gras 

8. Het beste hopen en voorbereiden op het ergste.

Ondanks goede regenwatermanagement kunnen woningen en gebouwen nog steeds te maken krijgen met overstromingen. Als extra voorzorgsmaatregel om schade en letsel te minimaliseren, zijn er nog veel dingen die je zelf kunt doen. Voorbeelden van maatregelen die je zelf kunt treffen zijn onder meer het verhogen van stopcontacten, het waterdicht maken van het gebouw of de woning door ramen en deuren weerbestendige af te dichting en het vervangen van MDF of gipsplaat door meer duurzame materialen.  

9. Verbeter alarmsysteem voor overstromingen 

Door het verbeteren van de alarmsystemen bij dreigende stormen en overstromingen kunnen mensen schade aan hun eigendommen voorkomen en kunnen levens worden gered. In Europa zijn verschillende initiatieven gaande om het optreden van natuurrampen (zoals overstromingen) nauwkeurig te evalueren en de systemen te optimaliseren. Indien nodig worden de frequentie en het tijdstip van de waarschuwingen herzien. voorspellingssystemen voor vroegtijdige waarschuwing worden verfijnd zodat beleidsmakers, landelijke en provinciale instellingen zoals waterschappen en eerstelijns hulpverleners hun werk goed kunnen doen.

10. Kom zelf in actie 

Volgens het Europees Milieu Agentschap zal de jaarlijkse overstromingsschade vervijfvoudigen in 2050, tot zelfs het 17-voudige in 2080. Het EMA heeft een rapport vrijgegeven over de noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering in Europa. Preventieve maatregelen moeten sneller worden ingevoerd. Wavin zal een blijvend leidende rol spelen in de ontwikkeling en productie van toekomstgerichte, duurzame regenwater oplossingen. Om de stedelijke overstromingen te verminderen en zo bij te dragen aan de realiteit; de klimaatverandering. Wavin moedigt u aan om deel te nemen aan de stedelijke regenwaterbeheerbeweging. Ga met ons in dialoog en ondersteun een groen, vooruitstrevend initiatief, dat de manier waarop wij omgaan met het probleem van pluviale overstromingen – en de gevolgen van klimaatverandering in het algemeen – zal veranderen. En natuurlijk: zegt het voort.