Minder tijd, minder kosten, minder overlast

Verticale infiltratie ideaal voor afkoppeling regenwater

De gemeente Rheden besloot in een gebied van tien hectare in Dieren-West het schone regenwater af te koppelen van het riool. Afkoppeling wordt gestimuleerd door de overheid; het is goed voor het grondwaterpeil en voorkomt dat zuiveringsinstallaties water moeten verwerken dat al schoon is. Maar hoe kan het regenwater het beste worden afgevoerd? In Dieren-West bood verticale infiltratie uitkomst.

Niels Sies, projectleider Openbare Werken bij de gemeente Rheden, kreeg de opdracht een afkoppelplan te maken. Zijn onderzoek resulteerde in een lijst met tien mogelijkheden, waaronder de aanleg van Wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie), infiltratiesystemen en het opgraven van straten. Maar Sies was met geen enkele optie tevreden. “Wadi’s, infiltratiesystemen en het opgraven van straten nemen teveel tijd, geld en ruimte in beslag.”

Ideale omstandigheden voor verticale infiltratie

In april 2009 nodigde de gemeente Wavin uit om een presentatie te geven over afkoppelmogelijkheden. Ook verticale infiltratie kwam ter sprake. “De bodem in Dieren-West bestaat uit grof zand en het grondwaterpeil is er erg laag – ideale omstandigheden voor deze methode,” aldus Fokko Dijkstra, adviseur duurzaam waterbeheer bij Wavin.

Wavin kreeg de opdracht een berekening te maken. De oplossing die daaruit rolde bestond uit een verticale infiltratiebuis met een diameter van 500 mm en een lengte van zes meter. Dijkstra: “Bij verticale infiltratie boor je gaten in de grond en in elk gat plaats je een infiltratie unit bestaande uit onder meer een verticale Wavin Azura IT-buis. Het regenwater wordt naar deze units toe geleid en komt zo in de bodem terecht in plaats van in het riool.”

De door Wavin voorgestelde verticale infiltratie blijkt in Dieren-West een perfecte manier om het schone water af te koppelen.
Niels Sies , projectleider bij Openbare Werken, gemeente Rheden

Veel voordeel

De verticale infiltratietechniek, die mede door Wavin is ontwikkeld, heeft de gemeente Rheden veel voordeel gebracht. Sies: “Om te beginnen is de projectduur korter. En er hoeven geen straten te worden open gelegd, waardoor de projectkosten lager uitvallen. Daarnaast hoef je minder rekening te houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen, omdat je slechts hier en daar een verticaal gat boort. En doet zich onverhoopt vervuiling voor, dan blijft die lokaal. Kortom, de door Wavin voorgestelde verticale infiltratie is een perfecte oplossing om het schone water af te koppelen.”