Bouwen aan veerkrachtige steden

Er wonen steeds meer mensen in onze steden. Tegelijk krijgen de stedelijke gebieden te maken met de gevolgen van de klimaatopwarming. Om steden leefbaar te houden, moeten we oplossingen vinden voor 5 grote uitdagingen:

1. extreme droogte,
2. watervervuiling,
3. uitputting van het grondwater,
4. stijgende temperaturen en extreme hitte,
5. toenemende overstromingen door hevige regens.

Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Wavin samen met stedenbouwkundigen, architecten, ingenieurs en vele andere experts


Onze visie

Samen pakken we de 5 uitdagingen van klimaatverandering in steden aan

Het beheer van regenwater gaat niet langer alleen over de afvoer van hemelwater. Met de klimaatopwarming is er meer aan de hand. Om in te spelen op grotere droogtes en de schaarste van het grondwater zullen we ook manieren moeten vinden om regenwater op te slaan en te hergebruiken. Zo bouwen we aan groene steden, met voldoende water voor iedereen.

Kleine maatregelen maken al veel verschil

Regenwaterterugwinning
Als je een nieuwe woning bouwt, dan is een waterput of regenwaterreservoir in veel landen al wettelijk verplicht. Maar die regenwaterputten staan 95% van de tijd droog. En bij hevige regenval komt het meeste water toch in de riolering terecht. Met onze technologieën van vandaag zijn we in staat om meer regenwater op te vangen en te hergebruiken. Bijvoorbeeld om gras- of bloemperken te onderhouden. Het water komt dan opnieuw in de bodem terecht. Zo gaan we de uitdroging van de grond tegen.

Riooloverstorten voorkomen bij hevige regenval
Als je rioleringen niet goed onderhoudt, is er een kans op verstoppingen. Bij hevige regens raakt het rioolsysteem dan overbelast en kan vervuild afvalwater in het grondwater terechtkomen. Met sensoren kun je zulke overstorten voorkomen. De sensoren meten het waterpeil en geven aan waar er onderhoud of herstel nodig is. Overheden besparen er middelen mee, want ze voeren alleen onderhoud uit waar dat nodig is. Filters aan de straatkolken voorkomen dan weer verstoppingen. Zo behouden de riolen hun maximale capaciteit.

Bomen beschermen
Bij hittegolven en stijgende temperaturen krijgen steden het harder te verduren. De aanwezigheid van bomen zorgt voor schaduw en comfort in de stad. Alleen hebben die bomen het zwaar te verduren, door de toename van de verkeersdrukte en de beperkte open ruimte. Met boombunkers kun je boomgroeiplaatsen creëren in de stad. De boombunkers geven de bomen lucht om te ademen. Bovendien vangen en slaan ze regenwater op voor drogere periodes.

De makers

“We moeten de stad klaarmaken voor de toekomst en we mogen daarbij niet bang zijn om nieuwe standaarden te hanteren. De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat steden leefbaar blijven, ondanks de bevolkingsgroei, grondstoffenschaarste, klimaatverandering en digitalisering? Dat gaat niet eens over de heel verre toekomst. Over 30 jaar zouden we in een totaal andere maatschappij moeten leven, die aangepast is aan het veranderende klimaat en die circulair, CO2-neutraal en slim is."

Lees het volledige interview met Sacha Stolp.

Onze oplossingen voor duurzame steden

TreeTank®

Groene steden zijn klimaatbestendige steden

TreeTank® is een kunststof krat gemaakt van onze Q-BIC Plus-units. Je plaatst de boom in het midden van de TreeTank® en vult die verder op met grond, voedingsstoffen en water. De krat geeft de boom de ruimte om te groeien en vermijdt tegelijkertijd dat zijn wortels het wegdek beschadigen.

TreeTank®

StormHarvester®

Waterinfiltratiesysteem met sensortechnologie

Het StormHarvester®-systeem gebruikt de weersvoorspellingen om het waterniveau in onze Q-BIC Plus-infiltratiekratten te regelen. Hangen er hevige regens in de lucht? Dan laat de StormHarvester® het water in de bodem infiltreren om plaats te maken voor de opslag van nieuwe regen. Geen regen in het vooruitzicht? Dan blijft het regenwater in het regenwaterreservoir.

StormHarvester®