Optimaal functionerende rioleringen

Waarom zijn optimaal functionerende rioleringen zo belangrijk?

Onze rioleringssystemen staan onder druk door onze verouderde infrastructuur, verstedelijking en klimaatverandering. Met name door hevige regenval wordt er meer en meer gevraagd van de riolen om al dit water sneller af te kunnen voeren. 

In dit Spotlight thema willen wij de aandacht vestigen op manieren om de prestaties van het rioolsysteem te verbeteren, lekkages te verminderen en verstoppingen te voorkomen en te verwijderen. Zo zorgen we ervoor dat onze rioleringssystemen optimaal functioneren tijdens de gehele levensduur, terwijl de onderhoudskosten laag blijven.

Maak deel uit van de oplossing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat er nodig is om rioleringsystemen optimaal te laten functioneren. Of laat ons weten hoe u als rioleringsexpert uw stad toekomstbestendig maakt!

Doe mee en schrijf je nu in!

Gepubliceerde artikelen over optimaal functionerende rioleringen

Boomwortelgroei in het riool – oorzaken en gevolgen

Boomwortels in rioolbuizen zijn niet ongewoon. Wavin onderzoekt de oorzaken en gevolgen van wortelgroei en wat we kunnen doen om schade aan onze ondergrondse infrastructuur te voorkomen.

Lees verder

Nieuw riool in Diemen

De wijk Ruimzicht West in Diemen is een drukke woonwijk met veel hoogbouw en een hoge verkeersbelasting. Het riool was verzakt en aan vervanging toe. Daarom is gekozen voor een robuustere en sterkere oplossing dan een standaard drainageleiding. 

Lees verder

Rioolpersleidingen voor Gemaal Hoogenweg in Hardenberg

Bijna niemand staat erbij stil dat er voor zoiets vanzelfsprekends als het toilet doorspoelen veel werk verzet moet worden. Middels de inzet van het projecten bureau van Wavin en het gebruik maken van de EMVI methode, is het voortaject van dit project goed geoptimaliseerd. Dit resulteerde in een robuuste oplossing met een goede afweging tussen installatie-uren enerzijds en materiaalkosten anderzijds.

Leer verder

Herinrichting centrum Lopik

In het centrum van Lopik werd het oude riool wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw, gescheiden stelsel voor een efficiënte afvoer of infiltratie van regen- en vuilwater. Een belangrijke succesfactor het heel snel uit kunnen rekenen van de puttenstaat met behulp van AutoCAD tekeningen. Het resultaat is een puttenstaat met alle exacte specificaties vooraf.

Lees verder

Klimaatadaptatie akkoord

De afgelopen jaren braken alle weerrecords en werd de klimaatverandering voor iedereen duidelijk merkbaar. Extreme droogtes, met gevolgen als bodemverzakkingen en lage waterstanden tot overstromingen en wateroverlast. Met de 600 miljoen die minister Cora van Nieuwenhuizen investeert, kunnen waterschappen, gemeenten en provincies maatregelen treffen om wateroverlast te voorkomen en te werken aan oplossingen om in perioden van droogte het water her te gebruiken.

Lees verder

De techniek achter riolering bij BNR nieuwsradio

Wat is er nodig om onze hemelwaterafvoer te verduurzamen en zo onze voeten droog te houden? Jan-Willem Viets, directeur Wavin Benelux, sprak hierover in de eerste aflevering van De BNR Techniektour. Lees hier meer of luister de podcast van BNR (onderaan dit artikel) terug.

Lees verder

Technical paper (Binnenkort)

Hoe kunnen we het risico op lekkage in riool en regenwater systemen beperken? Met een geschatte 2,5 miljoen km openbare riolering in de EU (plus alle particuliere rioleringen) kan elke verbinding tussen regenwater of rioolbuizen een lek of risico betekenen. Welke risico's zijn er en hoe kunnen deze geminimaliseerd worden? Download de volledige technical paper binnenkort hier.

Meer Spotlight thema's

Wat is Wavin Spotlight?

De meeste mensen ervaren zien steeds vaker de impact van klimaatveranderingen in het nieuws of ervaren dit zelfs in hun eigen omgeving. Om onze steden toekomstbestendig te maken, zullen we de juiste beslissingen dienen te nemen en de juiste oplossingen dienen te selecteren. Bekijk de Spotlight film en en neem deel aan het Spotlight project.

Meer over Wavin Spotlight
Wavin Spotlight deelnemers krijgen toegang tot:
  • de laatste updates over Spotlight topics
  • de laatste technische whitepapers
  • kennis van experts
  • best practice cases
  • uitnodigingen voor Wavin Spotlight events
* = Velden die ingevuld dienen te worden om het formulier te kunnen versturen.