Vraag het Wavin

Vraag 't Wavin: rioleringssystemen verbinden

René Offringa, technisch adviseur Bouw & Installatie bij Wavin, beantwoordt veelgestelde vragen. Deze keer: mogen verschillende rioleringssystemen binnen een gebouw met elkaar worden verbonden?

Nee, de regen- en vuilwaterriolering binnen een gebouw moeten afzonderlijk naar buiten worden gebracht en binnen een gebouwencomplex met meerdere wooneenheden moet elke wooneenheid een aparte vuilwaterriolering hebben. Alleen bij flats met woningen (of woon-werkvoorzieningen) recht boven elkaar is een gemeenschappelijke standleiding geoorloofd. Maar ook dan moet elke standleiding afzonderlijk – via de kortste weg – naar buiten worden gebracht. De kans op verstoring is hierdoor kleiner. Bij verstoppingen of ander onderhoud is het bovendien gemakkelijker dat elke woning een eigen riolering heeft.

Elke standleiding moet afzonderlijk – via de kortste weg – naar buiten worden gebracht
René Offringa , technisch adviseur Bouw & Installatie

Afhankelijk van de gemeentelijke verordeningen mogen de regen- en vuilwatersystemen buiten de gevel soms wel gemeenschappelijk verder. Bij een gemengd straatriool moet in ieder geval een ontlastvoorziening zijn aangebracht om te voorkomen dat bij zware regenval het waterpeil in de straatriolering zo veel stijgt dat het via toiletten en putjes  het gebouw in stroomt. Sommige gemeentes eisen dat de afzonderlijke rioleringen ook buiten het gebouw gescheiden blijven. Ze moeten dan apart worden aangesloten op de gemeentelijke hoofdriolering.