Vraag 't Wavin: Op welk afschot moet riolering gelegd worden?

René Offringa, technisch adviseur Bouw & Installatie bij Wavin, beantwoordt veelgestelde vragen. Deze keer: Op welk afschot moet riolering gelegd worden?

Volgens NEN 3215 moet het afschot van liggende verzamelleidingen voor afvalwaterrioleringen tussen 5 mm/m en 20 mm/m liggen. Een te groot afschot is niet gunstig, omdat daardoor te grote stroomsnelheden kunnen optreden. Een te klein afschot heeft mogelijk tot gevolg dat er vuil neerslaat in de leiding en er op de duur verstoppingen ontstaan. De kans op verstopping wordt nog groter als er veel bochten in de verzamelleiding zijn opgenomen. Daarom stelt NTR 3216 eisen aan de maximum lengte en het maximale aantal bochten. Bijvoorbeeld voor de afvoer van een toilet mag de totale lengte van de verzamelleiding incl. toestelleiding niet meer zijn dan 8 meter met een maximale richtingsverandering van 135° (dus niet meer dan 3 bochten 45°).

Volgens NEN 3215 moet het afschot van liggende verzamelleidingen voor afvalwaterrioleringen tussen 5 mm/m en 20 mm/m liggen.
René Offringa , technisch adviseur Bouw & Installatie

Riolering aanleggen

In praktijk adviseer ik zo veel mogelijk een afschot van 10mm/m aan te houden. Dit is gemakkelijk te onthouden en te controleren en het geeft enige marge ten opzichte van het minimum-afschot. Bij liggende leidingen van keukens is het gebruikelijk deze een afschot van 20 mm/m te geven om zo veel mogelijk te voorkomen dat vet neerslaat op de binnenkant van de buis. Probeer daarbij elke richtingsverandering te vermijden. Ik zie helaas te veel ontwerpen met te veel bochten omdat de neiging bestaat rioleringen rechthoekig te tekenen (evenwijdig aan de muren van het gebouw) in plaats een rechte lijn aan te houden tussen afvoer en standleiding. Ontwerpen met 6 tot 8 bochten 45° zijn helaas geen zeldzaamheid.

Bij regenwaterleidingen is het afschot minder belangrijk voor verstoppingen, wel voor de capaciteit. Desondanks wordt een minimum afschot van 5 mm/m geadviseerd om plasvorming te voorkomen.