Welke invloed heeft de omliggende grond op de vervorming van een kunststof buis?

Vraag ’t Wavin - Invloed grond op buis

Marcel Roelfsema, technisch adviseur Grond-, Weg- en Waterbouw bij Wavin, beantwoordt veelgestelde vragen. Deze keer beantwoordt hij de vraag: Welke invloed heeft de omliggende grond op de vervorming van een kunststof buis?

Hoeveel een kunststof buis in de grond vervormt hangt af van de manier waarop de buis is aangelegd. Omdat kunststof buizen flexibel zijn, vervormen ze in elk geval gedurende de grondzetting mee – totdat de natuurlijke verdichtingsgraad is bereikt. Hoeveel vervorming er plaatsvindt hangt ook af van het type aanvulgrond en de mate waarin de grond is verdicht, met name naast de buis.

Bij een goede aanleg (in overeenstemming met NEN-EN1610:2015 Aanleg en beproeving leidingsystemen) treedt minimale vervorming op. 
Marcel Roelfsema , technisch adviseur Grond-, Weg- en Waterbouw

Goede aanleg is: een correcte sleufvoorbereiding, indien nodig aangevuld met grondverbetering en een goede verdichting. Dit is aangetoond door talloze vervormingsmetingen aan operationele kunststof riolen, evenals door TEPPFA-studies over ondergronds gedrag van kunststof leidingsystemen. Vervorming treedt op omdat er, ondanks het gebruik van mechanische verdichtingsapparatuur, bijna altijd sprake is van inklinking en/of grondzetting. Nadat de grond zijn uiteindelijke verdichtingsgraad heeft bereikt verdwijnen de ontstane (buiswand-)spanningen door de spanningsrelaxatie-eigenschappen van het kunststof. 

Gebruikt u een buis die niet vervormt, bijvoorbeeld van beton, dan trekt de buis de zettingskrachten naar zich toe en kunnen de ontstane spanningen leiden tot breuken en lekkage.

Heeft u ook een vraag? Mail naar info@wavin.nl.