vrijdag 25 maart 2016

Is het veilig om in gebouwen gasleidingen van polyethyleen te installeren?

Is het veilig om in gebouwen gasleidingen van polyethyleen te installeren? René Offringa, technisch adviseur Bouw & Installatie bij Wavin, beantwoordt deze vraag.

Het is niet verstandig om in gebouwen gasleidingen van polyethyleen te installeren. Polyethyleen (PE) smelt bij hoge temperaturen. Bij brand kan er dus al snel een lek ontstaan. Volgens de installatierichtlijnen mag een gassysteem binnen een gebouw niet bijdragen aan verergering van de brand of een explosie veroorzaken. Een meebrandend gaslek hoeft nog niet tot verergering van de brand te leiden. Maar het wordt een ander verhaal als het gas door het lek onverbrand wegstroomt en zich bijvoorbeeld ophoopt in de kruipruimte. Waar het naartoe stroomt is niet te voorspellen, waardoor het explosiegevaar aanzienlijk groter wordt. Hierom is het niet verstandig om gasleidingen in gebouwen volledig in PE uit te voeren.

Polyethyleen heeft een lage smeltwaarde. Bij brand ontstaan er dus al snel levensgevaarlijke situaties.
René Offringa , technisch adviseur Bouw & Installatie

PE wordt in gebouwen alleen gebruikt voor doorvoer tot aan de gasmeter. In de meterruimte moet de PE-leiding dan wel beschermd worden. Een massieve pvc-buis met een wanddikte van 3 mm biedt hier meestal uitkomst. Voorwaarde is dat deze tijdens brand niet mag verzakken.

PEX/AL-buizen uit de Tigris Gas-lijn bevatten een aluminium laag die niet smelt bij brand, zodat het gas ook niet kan uitstromen. Deze kunnen veilig in gebouwen worden toegepast.