dinsdag 8 november 2016

Gescheiden riool en regenwaterafvoer houdt onze voeten droog!

Steeds vaker ervaren we wateroverlast door extreme regen en overstromingen. De toename van de hoeveelheid neerslag is een uitdaging voor overheidsinstanties en degene die verantwoordelijk zijn voor regenwatermanagement. Vooral in stedelijke gebieden is overlast door extreme regenval een probleem wat kan worden voorkomen. Wavin speelt hierop in met innovatieve regenwaterafvoer-, infiltratie en opslagsystemen.

Om het riool te ontlasten en wateroverlast te voorkomen, staat er in veel steden, zoals bijvoorbeeld in Eindhoven, een ingrijpende rioolrenovatie op het meerjarenprogramma. Daarbij wordt regenwater steeds vaker gescheiden van rioleringen. En dit is een taak voor iedereen: bewoners, bedrijven en organisaties. De wetgeving schrijft al voor dat gemeenten niet verplicht zijn om regenwater te accepteren dat bedrijven en organisaties op eigen terrein kunnen verwerken. Voor gemeentes zelf is het scheiden van riool- en regenwatersystemen een ingrijpende stap. Om gecombineerde systemen te realiseren dient de huidige riolering vervangen te worden door twee aparte leidingen. Een noodzakelijk maar duur grapje, zeker voor oude historische steden. De aparte leidingen verwerken afval- en regenwater apart en zorgen ervoor dat het systeem direct overbelast raakt bij stortbuien. 

Bij een gemengd rioolsysteem kunnen voorzieningen worden aangebracht om te voorkomen dat bij zware regenval het waterpeil zoveel stijgt dat het voor overlast zorgt. Bij stortbuien kunnen de enorme volumes regenwater zelfs de capaciteit van een gescheiden rioolsysteem overstijgen. In het gunstigste geval vindt het overschot aan water via straten, rivieren en sloten haar weg in de natuur. In stedelijke gebieden kan het water nergens naartoe, een ongewenste situatie, want overstromingen hebben, naast het veroorzaken van gevaarlijke situaties voor het verkeer, schade aan huizen en gebouwen, desastreuze gevolgen voor het milieu. 

Voordelen van een aparte riolering

  • behoudt het niveau van de grondwaterstand
  • voorkomt dat de bodem uitdroogt
  • voorkomt vervuiling
  • vermijd overstroming van het riool
  • maakt het mogelijk dat regenwater opnieuw kan worden gebruikt

Hoe werkt het?

Het zijn 2 aparte leidingsystemen: regenwater wordt 'vervoerd' door buizen met alleen regenwater. Het huishoudelijk afval- en rioolwater loopt door een apart buizensysteem. Zo simpel is het.

Wavin begrijpt regenwatermanagement

Met Wavin’s bergings- en infiltratiesystemen zoals Q-Bic,Q-BB, AquaCell en de nieuwste Q-Bic Plus creëer je snel en eenvoudige ondergrondse waterbuffertanks. Deze systemen zijn ontwikkeld voor locaties waar sprake is van veel verkeer waar de grondwaterstand hoog is. Q-Bic Plus is een reinigbaar modulair systeem voor de infiltratie en berging van regenwater. Q-Bic Plus geeft complete ontwerpvrijheid, goede toegankelijkheid en maximale installatiesnelheid. Het is gemaakt stevig materiaal en levert zelfs een optimale prestatie onder de zwaarste waterbelasting, een langetermijnoplossing gericht op de toekomst. 

En vergeet niet je leidingen schoon te houden

Leidingsystemen kunnen verstopt raken met afval, puin, bladeren en boomwortels. De traditionele betonnen rioolbuizen raken hierdoor verstopt of gaan kapot. Een voordeel van de PVC buizen van Wavin is dat ze ongevoelig zijn voor corrosie, eenvoudig schoon te houden en te inspecteren. En er is meer wat je kunt doen, lees hier de 10 maatregelen om overstromingen te voorkomen, die we eerder deelden. 

Klimaatveranderingen dwingen ons om tot duurzame oplossingen te komen om het regenwatermanagement naar een volgend niveau te brengen. Wavin speelt hierin een voortrekkersrol. Wij zorgen er graag voor dat jij je voeten droog houdt!