Downloadcenter exclusieve Wavin Spotlight content

Technisch Whitepaper

Met een geschatte 3 miljard kilometer aan rioleringsnetwerken in Europa, kan elke verbinding in rioleringssystemen een risico op een lek betekenen. Welke risico's zijn er en hoe kunnen deze geminimaliseerd worden? De vlaamse whitepaper is binnenkort beschikbaar. U kunt nu alvast de Nederlandse versie downloaden.

Download

Stedelijk regenwater beheer

In de whitepaper zoomt Wavin samen met diverse experts in op de uitdagingen, oplossingen en kansen bij het bouwen van een duurzame, klimaatbestendige stad en de rol van stedelijk regenwater beheer hierin. 

Download