Meer sanitaire voorzieningen en een betere hygiëne

De groei van de bevolking en de verstedelijking zetten de huidige rioleringssystemen zwaar onder druk, met rampzalige gevolgen voor onze volksgezondheid. Daarom moeten we nieuwe manieren ontwikkelen om water aan te voeren en afval en regenwater af te voeren, met minder of geen kans op lekken en verstoppingen en met een maximale kwaliteitsmonitoring.

Onze visie

Geen 'business as usual'

Er is dringend een aanpak nodig voor de stedelijke water- en afvoerleidingen. Want de traditionele netwerken en de vele reparaties achteraf kosten handenvol geld. We moeten veilige rioleringen ontwikkelen die generaties meegaan en de groeiende bevolking in de steden aankunnen. Daarvoor is er een nieuwe manier van denken nodig.

Rioolproblemen in steden

Dagelijks verdwijnen er grote hoeveelheden natte doekjes, maandverbanden, klonters olie en vet en ander afval in onze rioleringen. Die buizen zijn daar niet op gemaakt. Het afval in de riolering veroorzaakt verstoppingen en brengt schade aan pompen en andere bewegende delen. Nieuwe technologieën, monitoring en proactief onderhoud kunnen die problemen voorkomen.

We blazen onze riolen nieuw leven in

Niet alleen het afval zet de riolering onder druk. Veel buizen zijn ook verouderd, en de erosie en lekken vervuilen ons grondwater. Het kost veel geld om die leidingen telkens te herstellen. Daarom moeten we overschakelen naar duurzamere alternatieven.
De kunststof rioleringsbuizen van Wavin hebben een veel kleinere kans op breken en lekken. Door het flexibele materiaal kunnen we de nieuwe buizen vouwen en vormen in de bestaande leidingen. Zo hoeven we niet te breken of te graven. Maar daarvoor is er een mindshift nodig: kunststof kan die grote stedelijke uitdagingen wel degelijk aan.

De makers

Ariel Stern is medeoprichter en CEO van Ayyeka Technologies in Israël en pionier in de volgende generatie internet of things (IoT) om systemen op een afstand te monitoren. Hij werkt aan

"Door je afvalwaterbeheer slim te maken en realtime te monitoren, kun je gezondheidsrisico's voorkomen. Sensoren meten voortdurend de waterniveaus, waterkwaliteit en eventuele problemen. Zo kun je op tijd ingrijpen, voordat riolen overlopen, bijtende producten de buizen beschadigen, pompen storingen ondervinden en er andere noodsituaties dreigen."

Lees het volledige artikel.

Wavin-toepassingen voor sanitaire voorzieningen en hygiëne

Netwerk op maat ontkoppelt de hele straat

De Terlindenweg, de Museumstraat en de Mazier in Asse: straten die het tientallen jaren zonder of alleen met riolering voor afvalwater moesten stellen. De gemeente besloot de straten aan te pakken: in alle drie kwam een gescheiden rioleringssysteem. De al aangesloten huizen werden stuk voor stuk ontkoppeld. De oplossing waarvoor Asse koos: de lichte, gemakkelijk te plaatsen en aan te passen pvc-buizen van Wavin, samen met op maat gemaakte HDPE-toezichtputten.

Lees meer

Toekomst bestendige regenwater oplossingen met Viabuild

Toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering zorgt voor een groter risico op wateroverlast. Aangezien er in Vlaanderen grote hoeveelheden verharde oppervlakten zijn, worden rioolstelsels zwaar belast.

Lees meer