Wavin is lid van verschillende professionele organisaties.

Professionele groeperingen

 

Federplast

Belgische Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen bij Agoria en Essenscia.

TEPPFA The European Plastic Pipes and Fittings Association

Het Belgische onderzoeksbureau VITO heeft op verzoek van TEPPFA (de Europese branchevereniging voor producenten van kunststofleidingsystemen) de milieubelasting van verschillende kunststofleidingsystemen (waaronder die van Wavin) vergeleken met alternatieve traditionele materialen. De resultaten van dit onderzoek zijn gevalideerd door het onafhankelijke Oostenrijkse instituut Denkstatt. Dit wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de impact op het milieu van kunststof gedurende de gehele levenscyclus ('cradle to grave') aanzienlijk minder is dan die van traditionele materialen. Op basis van de berekende en vastgestelde LCA data is er dus maar één conclusie mogelijk: kunststofleidingsystemen hebben gemiddeld de kleinste ecologische voetafdruk.

Vinyl Plus

VinylPlus is het vrijwillige programma voor duurzame ontwikkeling van de Europese pvc-industrie. Het wil een kader creëren voor duurzaamheid op lange termijn voor de volledige pvc-ketting. Dit 10-jarig programma omvat de 28 EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland.