Duurzaamheid integreren in alles wat we doen

Als een toonaangevende bijdrager aan de gebouwde omgeving, zijn we vastbesloten om tegen 2025 een leidende rol te spelen in duurzaamheid in onze sector. We ondersteunen dit met echte investeringen, echte acties, echte resultaten en echt leiderschap en werken samen met onze klanten, gebruikers en leveranciers - om tegen 2050 Net Zero Carbon-emissies te bereiken. Onze focus ligt op het creëren van gezondere, duurzamere omgevingen voor iedereen.

Het duurzame haalbaar maken

Duurzaam denken is goed. Duurzaam handelen is beter. Beter voor de gemeenschappen waarin we leven. Beter voor de planeet die we delen.

Als toonaangevende bijdrager aan de gebouwde omgeving hebben we ons ten doel gesteld om tegen 2025 onze branche te leiden op het gebied van duurzaamheid. We ondersteunen deze ambitie met echte investeringen, concrete acties, tastbare resultaten en daadwerkelijk leiderschap. Uiteindelijk streven we ernaar om tegen 2050 een netto nuluitstoot van koolstof te bereiken.

In samenwerking met onze klanten, gebruikers en leveranciers zullen we streven naar het verminderen van de koolstofuitstoot in elk product en elk proces waarvoor we verantwoordelijk zijn. Onze focus zal voortdurend gericht zijn op het creëren van gezondere, duurzamere omgevingen voor iedereen.

Onze reis op het gebied van duurzaamheid is volop aan de gang bij Wavin.

Laten we samenwerken om een betere toekomst te bouwen voor de komende generaties.

Netto naar nul uitstoot - Onze belofte

We zijn toegewijd om in lijn met het overheidsdoel tegen 2050 netto nuluitstoot van koolstof te bereiken, en we zijn trots dat we de status van Construct Zero Industry Business Champion hebben ontvangen van de Construction Leadership Council in de UK.

Duurzame verpakkingen

Duurzaamheid is een belangrijke factor om rekening mee te houden als het gaat om verpakkingen. We zijn vastbesloten om nieuw plastic uit ons assortiment verpakkingen te vermijden, waarbij het overgrote deel al bestaat uit 30% gerecycled materiaal.

We zijn voortdurend bezig met onderzoek naar nieuwe en innovatieve verpakkingsoplossingen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om onze verpakkingen herbruikbaar te maken en naar manieren om materialen en formaten te veranderen om efficiëntie te bevorderen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Duurzaamheid is een belangrijke factor om rekening mee te houden als het gaat om verpakkingen. We zijn vastbesloten om nieuw plastic uit ons assortiment verpakkingen te vermijden, waarbij het overgrote deel al bestaat uit 30% gerecycled materiaal. We zijn voortdurend bezig met onderzoek naar nieuwe en innovatieve verpakkingsoplossingen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om onze verpakkingen herbruikbaar te maken en naar manieren om materialen en formaten te veranderen om efficiëntie te bevorderen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Wij ontwikkelen voortdurend innovatieve oplossingen voor veilig en duurzaam watergebruik die kwetsbare gemeenschappen ondersteunen en onze klanten helpen om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan. Een groot risico voor het welzijn van de mensheid wereldwijd is het gebrek aan schone en veilige watervoorraden. Het is een urgent probleem en een van de effecten van klimaatverandering die we vandaag de dag al zien. Wavin ontwikkelt voortdurend innovatieve oplossingen om deze effecten te verminderen. Wij dragen bij aan het creëren van gezonde en duurzame omgevingen en het bouwen van toekomstbestendige steden.

Doelstellingen

 • Het gebruik van gerecyclede materialen maximaliseren en, indien mogelijk, het aantal gebruikte materialen verminderen om de milieueffecten te minimaliseren (bijv. CO2-uitstoot verminderen door vrachtvervoer).

 • Het aantal innovatieve oplossingen voor klimaatadaptatie (CCA) vergroten, zoals indoor klimaatoplossingen, TreeTanks® en andere.

 • Een bedrijfsbreed beoordelingskader voor duurzaamheid in de portfolio integreren dat innovatieve oplossingen stimuleert en de ecologische voetafdruk van onze klanten verkleint.

Sociale inclusie

Wavin heeft 45 productiefaciliteiten over de hele wereld. Veel van deze faciliteiten bevinden zich in regio's, voornamelijk in Latijns-Amerika, waar drinkwatervoorzieningen, rioleringssystemen en andere essentiële infrastructuur achterblijven.

Wavin is erop gebrand om dergelijke regio's te ondersteunen bij de ontwikkeling van deze basisbehoeften. Het creëren van een positieve impact op de gemeenschap resulteert in meer welvaart in het gebied en een toename van lokale ondernemerschap. Dit stelt Wavin in staat om gemotiveerde werknemers aan te trekken en te behouden, ondersteunt hun families en zorgt voor stabiele omstandigheden rondom de productiefaciliteit. Tegelijkertijd is Wavin zich bewust van het belang van een diverse samenstelling van haar personeelsbestand. Als internationaal bedrijf beschikt Wavin automatisch over een internationale en cultureel diverse werknemersgroep. Via ons wervingsproces en de promotie van werknemers zet Wavin zich in voor het bevorderen van een bedrijfscultuur van inclusie en gelijkheid - waarin ras, etniciteit, geslacht, religie, seksuele geaardheid en identiteit, en leeftijd omarmd worden.

Doelstellingen:

 • Uitbreiding van waterfondsenprojecten - van distributie en installatie van irrigatiesets naar 9 locaties (2025).

 • Toename van vrijwilligerswerk en donatieprojecten in Latijns-Amerika en EMEA naar 52 locaties (2025).

 • Verbetering van de diversiteit in het aannemen van personeel in de hele organisatie tot 40% (2025).

 • Toename van het aantal WASH’N (Water, Sanitation, Hygiene & Nutrition) locaties naar 16 (2025).

 • Implementatie van gestandaardiseerde gegevensverzameling en uitvoeren van impactbeoordelingen introduceren.

Circulaire economie

Onze materialen en producten zijn ontworpen om hergebruikt en gerecycled te worden, om zo de milieuvriendelijkheid te maximaliseren. Om de materiaalcyclus te sluiten, verbeteren we voortdurend onze inkoopprocessen en dragen we bij aan een groter gebruik van gerecyclede materialen.

Beperkte natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering zijn belangrijke drijfveren voor de circulaire economie. Een circulaire economie begint idealiter al aan het begin van de levenscyclus van een product. Wavin was een van de pioniers in het gebruik van gerecyclede materialen in haar producten. Onze materialen en producten zijn ontworpen om hergebruikt en gerecycled te worden, om zo zowel milieukundige als financiële waarde te maximaliseren. Circulariteit is een breed concept dat niet alleen betrekking heeft op hergebruik van producten of verlenging van de levensduur. Naast de focus op het vergroten van het gebruik van gerecyclede materialen en het verbeteren van de recyclebaarheid van onze producten, zullen we continu onze inkoopprocessen verbeteren.

Doelstellingen:

 • Het wereldwijde gebruik van gerecyclede materialen verhogen tot 25% (2025).

 • Verder de recyclebaarheid van onze producten vergroten tot 90% (2025).

 • Het percentage van Zero Waste to Landfill verminderen tot 100% tegen 2025.

Rapportage

Duidelijke doelstellingen zijn essentieel voor een duurzaamheidsprogramma. We streven naar volledige transparantie en openheid naar alle belanghebbenden, daarom ontwikkelen we tools, processen en vaardigheden om hoogwaardige gegevens te verzamelen.

Door middel van goed gedefinieerde rapportageprocessen met duidelijke verantwoordelijkheden op locatieniveau, monitort en stuurt Wavin haar duurzaamheidsprestaties aan. Dit stelt Wavin in staat om actief te reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving en maatregelen te implementeren die bijdragen aan het behalen van ambitieuze doelen. Wavin heeft productiefaciliteiten wereldwijd, daarom is het essentieel om rollen en verantwoordelijkheden te definiëren en volledig samen te werken met alle belanghebbenden.

Doelstellingen:

 • Tegen 2025 blijven we bewustzijn creëren onder werknemers over het belang van het verzamelen van hoogwaardige gegevens en voorzien we hen van de nodige tools en vaardigheden.
 • Verder integreren we duurzaamheidsrapportage in bestaande processen tegen 2025.

Impact op het milieu

We optimaliseren voortdurend onze productie- en waardeketenprocessen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit wordt bereikt met behulp van duurzame energie, slimme oplossingen en andere innovatieve finetuning.

Als internationaal bedrijf, met productiefaciliteiten in meer dan 40 landen, is Wavin zich volledig bewust van de milieueffecten. Niet alleen het effect van onze eigen acties, maar ook de ecologische voetafdruk van onze klanten en leveranciers in de waardeketen. Door de uitstoot te monitoren en te meten, kan Wavin perfect beoordelen welke verbeteringen of veranderingen mogelijk en noodzakelijk zijn. Het stellen van doelen helpt Wavin om te streven naar lagere uitstoot van broeikasgassen in het productieproces en om innovatieve processen verder te optimaliseren en de juiste beslissingen te ondersteunen. Wavin neemt brede maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld door LED-verlichting te installeren op productielocaties, door gebruik te maken van efficiëntere machines of door productielijnen te herorganiseren. Naast concrete doelen werken we ook aan het vergroten van het aantal locaties dat 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gebruikt.

Doelstellingen:

 • Het vergroten van de productie van duurzame energie op onze faciliteiten wereldwijd - naar 15 locaties tegen 2025.

 • Het uitvoeren van pilotprojecten voor slimme supply chain-oplossingen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in lijn met markteisen.

 • In 2025 een volledig duurzaam wagenpark creëren

Publieke zaken

Wavin is actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het opbouwen van strategische samenwerkingen om duurzaamheid te bevorderen, erop te acteren en het bewustzijn verder te vergroten.

Met een rijke geschiedenis van meer dan 60 jaar heeft Wavin een uitgebreid netwerk opgebouwd met verschillende relevante belanghebbenden. Naast onze werknemers, klanten en leveranciers hebben wij direct en indirect contact met NGO's, wetgevers en verschillende handels- en bedrijfsverenigingen, allemaal belangrijke stakeholders. Met sommigen hebben wij dagelijks of regelmatig contact, zoals NGO's, het Global Resilient Cities Network en TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings Association), terwijl wij met anderen meer projectmatig samenwerken.

Doelstellingen:

 • Krachten bundelen en actieve partnerschappen om duurzaamheid verder te bevorderen. Het bewustzijn tegen 2025 verder te vergroten.
 • Stimuleer de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en deel onze ervaring en kennis als voorloper op het gebied van duurzaamheid met diverse belanghebbenden.

We maken nu al een verschil

Onze acties dragen bij aan het aanpakken van enkele van 's werelds grootste uitdagingen op het gebied van watervoorziening, sanitaire voorzieningen, klimaatbestendige steden en bouwprestaties.

Impact maken met innovatieve technologie

Onze Recycore-technologie in afvoer- en grondleidingen maakt gebruik van meer dan 50% gerecycled PVC, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de producten ten minste dezelfde bewezen en uitstekende prestatiekenmerken hebben als die gemaakt zijn van nieuwe materialen.

Ongemerkt het verschil maken

Om te voorkomen dat zwerfvuil en afval in open water terechtkomen, hebben we de Tegra Road Gully ontwikkeld. Gemaakt van 100% gerecycled plastic, maakt ons innovatieve filter een snelle afvoer van regenwater mogelijk terwijl zoveel mogelijk vuil wordt vastgehouden.

Leidingen en milieu beschermen

De RootSeal-technologie in Wavin OsmaDrain-fittingen maakt gebruik van een natuurlijke remmer om boomwortels af te schrikken van leidingsystemen. Hierdoor worden zowel de omgeving als de ondergrondse leidingnetwerken beschermd. Let op het groene zegel!

Tweede kans plastic, eerste klas wegen

De overstap van asfalt naar plastic wegen kan de CO2-uitstoot tot wel 70% verminderen in vergelijking met traditionele wegconstructie. In een gezamenlijke onderneming met Volker Wessels hebben we The PlasticRoad ontwikkeld. Deze weg, met een lengte van 30 meter, bevat het gerecyclede plastic equivalent van meer dan 218.000 plastic bekers.

Leveranciers

Wavin neemt verantwoordelijkheid bij het realiseren van een duurzame toeleveringsketen. Het maximaliseren van de efficiëntie van de logistiek van leveranciers draagt bij aan onze beheersbare koolstofvoetafdruk.